Afkastopgørelse på 1 måned ????

Her til morgen kunne man i Jyllands-Posten se en artikel, hvor man har set på udfaldet at januar måneds investeringsresultater blandt de forskellige pensionsudbydere…

Man ser her en stor difference mellem top og bund på ca. 5 %. Det er naturligt, at der laves månedlige opgørelser, men når tallenes sættes til udstilling i dagens avis, ja så sidder jeg tilbage og tænker: Hvad kan forbrugeren eller beslutningstageren bruge opgørelser om pensionsafkast af 1 mdr. varighed til? For de fleste personer er en pensionsinvestering noget, der løber over 30 år, og man skifter i den periode nok pensionsleverandør en del gange, dels på grund af jobskifte og dels, da man i gennemsnit er hos sin leverandør i 7 år.

At vi nu ser opgørelser på 1 mdr. varighed, kan give noget omtale og måske en et øjebliks interesse, men det skal ikke bruges som et pejlemærke i beslutningen om fremtidige investeringer. Min umiddelbare holdning er, at når man skal se på afkast performance mellem de forskellige leverandører, giver det mening at se på minimum halvårlige resultater og helst gerne 3 eller f.eks. 5 års historik.

One Response

  1. […] og en mulig fremtidig konkurrence fordel, når stor del af valget af leverandør baseres på afkastet  – som historisk har været et sted, som AP Pension har slået meget på i det garanterede […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top