Hvem får pengene, når du dør?

Hvem skal være begunstiget på din pensionsordning? Det er tit et spørgsmål, man bliver stillet i forbindelse med ens pensionsordning. Den begunstigede er vedkommende, der modtager udbetalingen fra opsparingen og de livsforsikringer, man måtte have. Det er et spørgsmål, som jeg ofte bruger en del tid på at fortælle om, når jeg rådgiver, dette for at opnå fuld forståelse af, hvor ens pensionspenge og livsforsikringsudbetalinger ender henne – og ikke mindst hvad dækningerne skal udgøre. I 2008 ændrede man på hvem der er ens ”nærmeste pårørende” (hvilket er standardbegunstigelsen for de fleste) Som samlever kommer man dermed øverst i rækkefølgen ligesom ægtefæller. Kravene hertil er dog, at man enten har boet sammen i min. 2 år, har, har haft, eller venter fælles barn. Ellers er det livsarvingerne, der modtager udbetalingerne.

Har man valgt ”nærmeste pårørende” som begunstiget, og din ordning er oprettet før 2008, vil det være de gamle regler, hvor samlever ikke var en del af ”nærmeste pårørende” – der er gældende. Den bliver ikke automatisk ændret til nye regler, så hvis du ønsker din samlever i stedet skal du enten skifte til de nye begunstigelsesregler eller sætte samlever ind ved navns nævnelse. Ønsker du dybere information omkring begunstigelse kan du med fordel læse http://www.skandia.dk/Global/Skandia.dk/Files/Vejledninger/Vejledning_begunstigelse.pdf

 

Hvornår skal du være opmærksom på din begunstigelse?

Begunstigelsen er selvfølgelig ikke noget man skal gå og tænke over til hverdag. Men når der sker større ting er det meget godt at have det i baghovedet, her tænkes bl.a. på når man bliver gift/skilt, man flytter sammen, får børn eller andre ting der påvirker en i større grad.

 

Skal man betale boafgift til staten for pension og forsikringer?

Om man skal betale boafgift til staten afhænger dels af ordningen og af hvem, der modtager udbetalingen. Nedenfor er der et udsnit af mulighederne som man oftest ser. Har din familiestruktur en anden sammensætning, vil du kunne se mere på http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/arv-og-begunstigelse-gift-med-b%C3%B8rn.pdf

Billede Boafgift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top