Prisen kan eksplodere

Når du skal vælge pensionsudbyder er den mange parametre at se på – herunder prisen på forsikringspakken og fleksibiliteten for den enkelte medarbejders mulighed for at tilpasse egne behov.

Langt de fleste firmapensioner giver mulighed for at man som medarbejder kan lave forskellige justeringer af netop deres pensionsordning – og justeringerne inden for rammerne sker til en givet pris. Denne pris bliver ofte beregnet på et ”solidarisk” grundlag, hvilket i praksis betyder, at man får en pris regnet for en gruppe af mennesker, og det ikke sker på baggrund af ens egen, alder, køn og helbred. Denne ”solidariske pris” er oftest meget lavere end en tilsvarende individuelt beregnet pris.

Hvad skal du holde øje med på din firmapensionsordning?

For at give de bedste vilkår for medarbejderne skal der altså være så stor fleksibilitet som muligt – og denne skal findes på det ”solidariske grundlag”. Mange firmapensioner ligger i dag med et max på, hvor meget man højst kan købe forsikringsdækning for på det ”solidariske grundlag”. Hvis man fx ser på dækningen ved død, har man mange steder et max beløb på ca. 1.500.000 kr., hvilket for mange også er rigeligt – men langt fra nok for alle. For de personer der har et større behov, vil deres forsikringsdækning skulle beregnes individuelt, og prisen kan nærmest eksplodere, hvis man er mere end 40 år.

En tommelfinger regel for fleksibilitet på en firmapensionsordning kan være – sørg for at så meget som muligt ligger på solidarisk grundlag.

Her er nogle ”standard” spænd, som du kan tjekke din firmapensionsordning op i mod.

Billede1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top