Tag : omkostninger

Kender du dine omkostninger?

En ny rapport fra Morning Star puster liv i snakken omkring investeringsomkostningerne, i analysen fremgår det at vi i DK har høje indirekte omkostninger – også kaldet skjulte omkostninger. Det er de omkostninger, der bliver trukket inden afkastet bliver tilskrevet din konto, og derfor kan være svært at gennemskue. En artikel i Jyllandsposten fra den 2.11.2013 viser at obligationsinvesteringer i Danmark ligger med en omkostning på 0,81 % af værdien og for Aktiefondene på 1,45 % af værdien – hvilket er højere en det generelt er i Norden, som vi jo gerne sammenligner os med. 

Investeringsomk

Det er altså nogle meget væsentlige omkostninger, der her er tale om – har man fx 1 mio. sparet op, vil aktieforening tage 14.500 kr. i omkostninger og obligationsdelen ligger på 8.100 kr. om året.

Ser man dette i et perspektiv med pensionsbriller, bruger pensionsselskaberne også investeringsforeninger til at bygge opsparingsprodukterne af – og her ligger der derfor også investeringsomkostninger. Markedet her ligger dog generelt noget lavere, såfremt man ikke vælger en model, hvor man selv vælger sine investeringsforeninger. Her ser vi for aktiedelene, at omkostninger generelt ligger under 1 % og obligationsbaserede investering på under 0,50 %. Det vil altså give god mening, at bruge de etablerede pensionsselskaber til at forvalte sine investeringer, hvis man ser på omkostninger.

Rent fokus på omkostninger

Sidder man med sin pensionsopsparing, og ønsker man at fokusere på omkostninger, vil man kunne se på de såkaldte indexfonde, som flere pensionsselskabet udbyder. Dette er passivt forvaltede investeringer der følger forskellig aktieindeks, og de ligger i et leje omkring 0,2 % – til sammenligning vil den samme 1 mio. koste 2.000 kr. at have investeret.

Helt generelt mener jeg, at dette er en af de vigtigste økonomiske parametre i valget af pensionsleverandør – sammenholder du dette historiske afkast som pensionsselskabet har givet, vil du have et rigtig godt udgangspunkt for din beslutning – da disse 2 elementer påvirker resultater lagt mere end omkostninger til administration og forsikringspriser.

Dit pensionsselskab har siden 1. juli 2011 skulle vise et ÅOP og et ÅOK, årlige omkostninger i Procent og i Kroner, så her har du et godt udgangspunkt for se, hvad dine reelle omkostninger ligger, se mere på forsikring hos F&P

Ny pensionsleverandør?

Velkommen hjem fra en forhåbentlig god sommerferie… Nu er Danmark i gang igen – august og september er traditionelt nogle måneder, hvor man selskaber beslutter sig for at skifte pensionsselskab – da de fleste pensionsordninger har 3 måneders opsigelse – og hvis man ønsker, at det hele skal falde på plads i forbindelse med årsskiftet, så alt skal være analyseret og besluttet inden udgangen af september.

At beslutte at skifte pensionsleverandør kan være en større beslutning, da man som virksomhed sidder med ansvaret for mange medarbejderes økonomiske fremtid. Hvad skal man som virksomhed se efter i forbindelse med et skifte, og hvilke parameter vægter tungest på vægtskålen? Hvad der er vigtigst, er selvfølgelig individuelt, men her er min vurdering.

Jeg har lavet en kort 5 trins guide til punkter i bør runde, før i træffer den endelige beslutning, og i har god mulighed for at se, hvad der er under overfladen:

Pension æg

1: Investering og omkostninger
Hvordan har selskaberne performet historisk – det er svært at spå om fremtiden, men historien kan give et godt billede af selskabernes investeringsstrategi. Afkastet er det der i sidste påvirker resultatet mest. http://pensionsbloggen.dk/afkast-contra-omkostninger/ Omkostningerne til administration og investering – det er vigtig, at have begge omkostningssatser med, da investeringsomkostningerne over tid ofte kommer til at udgøre den største post – så kik på de samlede omkostninger og vej det op mod nettoafkastet og gerne over en periode på f.eks. 3 eller 5 år.

2: Service
Hvilken service ønsker i for virksomheden, skal det være en personlig rådgiver, der er der fra start til slut, eller vil det være bedre med opdelt struktur, hvor der er specialister til hvert enkelt område? Dette er meget afgørende for medarbejderens oplevelse af det firmagode pensionsordningen skal være, og så skal man kunne få hjælp og rådgivning, når der er brug for det uden ekstra gebyrer eller lign.

3: Forsikringspriser
Det er selvfølgelig vigtig, hvad forsikringerne koster, og her skal man huske at regne prisen for præmiefritagelse med. Det er den forsikring, der sikrer, at der bliver indbetalt på ens pension, såfremt man skulle blive syg – og prisen her kan nogle gange være svær at finde. Herudover er fleksibiliteten også vigtig – hvor meget kan man tilkøbe af forsikringsdækning til samme pris?

4: Videreførsel
Hvordan er reglerne for at komme ud af ordning i forbindelse med at skifte til en ny leverandør – det er vigtigt at alle medarbejdere kan komme med videre, eller at sygemeldte medarbejdere kan få lov at forblive hos det tidligere selskab. Her kan en medarbejder lande mellem 2 stole, hvilket kan sætte virksomheden og ikke mindst medarbejderen i en vanskelig situation.

5: Helbredsoplysninger
Hvornår skal medarbejderen aflevere i forbindelse med at det bliver omfattet af pensionsordningen – og ikke mindst hvis de senere ønsker at forhøje deres dækning. Eller kan man helt slippe?

Sundhedsforsikring
Sidst men ikke mindst er sundhedsforsikringerne også i spil f.eks. ubegrænset antal dækninger for de oftest brugte ydelser, se dette tidlige indlæg i forhold til, hvad man her skal være opmærkesom på http://pensionsbloggen.dk/sundhedsforsikring-hvorfor-er-prisen-sa-vigtig/

Afkast contra omkostninger

2012 har været et fantastisk år at sparer op til pension i, de fleste kommercielle pensionsselskaber har givet et afkast på mere end 10 %. Et højt og flot afkast som betyder rigtig meget for den enkeltes opsparing.

En pensionsopsparing er en ”langsigtet investering” – mange sparer op i mere end 30 år til livet, hvor de ikke skal arbejde mere. Omkostningerne på pensionsopsparing er blevet væsentlig reduceret over de seneste år, afkastet har været meget svingende og priserne er blevet trykket meget nedad – men hvad har egentlig største betydning for ens opsparing?

 

Afkast kontra omkostninger – hvad betyder hvad for dit endelige resultat?

Jeg har lavet en lille test til for at illustrere påvirkningen og betydningen af de enkelte faktorer.

I dette eksempel har jeg taget udgangspunkt i en person der indbetaler 5.000 kr. om måneden, er 36 år gammel og skal på pension ved 67 år. Udbetalingen skal ske over en  20 årig periode. I beregningen har jeg set bort fra folkepension mv.

Afkast 1

Som beregningen viser vil dette give en en udbetaling på 17.185 kr. om måneden før skat.

Hvis man så ændre lidt i faktorerne:

  • Hvad betyder en forskel på 1 % i afkast?
  • Hvad betyder en reduktion af omkostninger og priser med 5% ?

Afkast 2

Her ses det at 1% lavere afkast give en ca. 4.000 kr. mindre om måneden for denne persontype – dette svarer til en reduktion af udbetalingerne på næsten 25 %.

Afkast 3

Her har jeg lavet en reduktion på omkostninger og forsikringspriser på 5 % , giver en ca. 1.000 kr. mere om måneden. (Beregnet på F&P hjemmeside) – svarende til 6% mere i udbetaling.

Afkastet er altså den vigtigste økonomiske faktor, når man skal se, på placeringen af sine pensionsmidler. Men samtidig viser det også, at det kan have stor betydning at købe rigtigt ind.

afkast 4

Forsikringspriserne og omkostningerne har rykket sig enormt de seneste år, og min anbefaling vil være at man i øjeblikket ser på virksomhedens pensionsforhold minimum hvert andet år, for at sikre at man ligger rigtigt placeret.

Top