Tag : sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringerne stiger i antal

Sundhedsforsikringen er efterhånden ved at være et medarbejdergode, som man som medarbejder kan forvente. I dag har ca. 1,5 mio. danskere en sundhedsforsikring. I nyhedsbrevet fra Brancheforeningen Forsikring og Pension, kan man i dag læse at Sundhedsforsikringerne har vist deres værd og at virksomhederne samlet tjener penge på at have forsikringen, via besparelse på vikarer […]

Ny pensionsleverandør?

Velkommen hjem fra en forhåbentlig god sommerferie… Nu er Danmark i gang igen – august og september er traditionelt nogle måneder, hvor man selskaber beslutter sig for at skifte pensionsselskab – da de fleste pensionsordninger har 3 måneders opsigelse – og hvis man ønsker, at det hele skal falde på plads i forbindelse med årsskiftet, så alt skal være analyseret og besluttet inden udgangen af september.

At beslutte at skifte pensionsleverandør kan være en større beslutning, da man som virksomhed sidder med ansvaret for mange medarbejderes økonomiske fremtid. Hvad skal man som virksomhed se efter i forbindelse med et skifte, og hvilke parameter vægter tungest på vægtskålen? Hvad der er vigtigst, er selvfølgelig individuelt, men her er min vurdering.

Jeg har lavet en kort 5 trins guide til punkter i bør runde, før i træffer den endelige beslutning, og i har god mulighed for at se, hvad der er under overfladen:

Pension æg

1: Investering og omkostninger
Hvordan har selskaberne performet historisk – det er svært at spå om fremtiden, men historien kan give et godt billede af selskabernes investeringsstrategi. Afkastet er det der i sidste påvirker resultatet mest. http://pensionsbloggen.dk/afkast-contra-omkostninger/ Omkostningerne til administration og investering – det er vigtig, at have begge omkostningssatser med, da investeringsomkostningerne over tid ofte kommer til at udgøre den største post – så kik på de samlede omkostninger og vej det op mod nettoafkastet og gerne over en periode på f.eks. 3 eller 5 år.

2: Service
Hvilken service ønsker i for virksomheden, skal det være en personlig rådgiver, der er der fra start til slut, eller vil det være bedre med opdelt struktur, hvor der er specialister til hvert enkelt område? Dette er meget afgørende for medarbejderens oplevelse af det firmagode pensionsordningen skal være, og så skal man kunne få hjælp og rådgivning, når der er brug for det uden ekstra gebyrer eller lign.

3: Forsikringspriser
Det er selvfølgelig vigtig, hvad forsikringerne koster, og her skal man huske at regne prisen for præmiefritagelse med. Det er den forsikring, der sikrer, at der bliver indbetalt på ens pension, såfremt man skulle blive syg – og prisen her kan nogle gange være svær at finde. Herudover er fleksibiliteten også vigtig – hvor meget kan man tilkøbe af forsikringsdækning til samme pris?

4: Videreførsel
Hvordan er reglerne for at komme ud af ordning i forbindelse med at skifte til en ny leverandør – det er vigtigt at alle medarbejdere kan komme med videre, eller at sygemeldte medarbejdere kan få lov at forblive hos det tidligere selskab. Her kan en medarbejder lande mellem 2 stole, hvilket kan sætte virksomheden og ikke mindst medarbejderen i en vanskelig situation.

5: Helbredsoplysninger
Hvornår skal medarbejderen aflevere i forbindelse med at det bliver omfattet af pensionsordningen – og ikke mindst hvis de senere ønsker at forhøje deres dækning. Eller kan man helt slippe?

Sundhedsforsikring
Sidst men ikke mindst er sundhedsforsikringerne også i spil f.eks. ubegrænset antal dækninger for de oftest brugte ydelser, se dette tidlige indlæg i forhold til, hvad man her skal være opmærkesom på http://pensionsbloggen.dk/sundhedsforsikring-hvorfor-er-prisen-sa-vigtig/

Sundhedsforsikring – hvorfor er prisen så vigtig?

En sundhedsforsikring kan købes privat eller via sin arbejdsgiver. Langt de fleste danskere har dog sundhedsforsikringen via deres arbejdsgiver, da den ofte er en del af en personalepolitik og anses for at være et medarbejdergode. Sundhedsforsikringen kan enten købes som separat, eller som en integreret del af pensionsordningen. Den primære grund til at prisen på […]

Ønsker et godt og spændende nytår til alle

2012 er næsten slut, og vi ser frem mod et godt nyt år… Det forgangne år har budt på mange ændringer indenfor pensionsverdenen, men det er efterhånden blevet en standard at der hvert år skal ske reguleringer på området.

I år er det mest markante, der er sket nok, at kapitalpensionen har set sit endelige og at undersøgelser viser at ”ældrebyrden” ikke bliver en byrde alligevel, men at det ser ud til at alle jer, der sparer op til pension, rent faktisk også er med til at finansierer de offentlige udgifter.

Hvert år byder på nye ændringer både inden for opsparing og beskatning, men også hvordan man skal forholde sig til de offentlige ydelser så som førtidspension mv.

Behovet for at have en individuelt tilpasset pensionsordning er kun blevet større, og det er min forventning, at det nye år ligeledes vil bidrage til øget behov for rådgivning, så man selv er sikret og ikke mindst sin familie.

De såkaldte sundhedsforsikringer har også delt vandene mellem selskaberne, der er kommet mange varianter af sundhedsforsikringerne, og forskellene i dækningsindholdet svinger også meget fra den ene ordning til den anden. Ligeledes er medarbejdernes beskatning af værdien blevet et væsentligt konkurrenceparameter, da udbyderne lægger op til en beskatning der svinger mellem 30 % og 80 %. Det bliver spændende, at se hvordan dette udvikler sig i 2013.

Herfra er der kun tilbage, at Pensionsbloggen og PensionsSelskabet ønsker alle et godt nytår og ser frem til nye bekendtskaber i 2013…

Spar skattekroner på Sundhedsforsikringen

Efter regeringen besluttede at medarbejderne skal betale skat af værdien af den sundhedsforsikring som virksomheden betaler, er der i selskaberne blevet arbejdet på at finde forskellige løsninger. I de enkelte løsningsmodeller kan der være meget stor forskel på, hvor meget den enkelte medarbejder bliver beskattet.

Beskatning på mere en 50 %
Bliver du beskattet med 50 % eller mere af værdien af den sundhedsforsikring din arbejdsgiver betaler for dig – kan det være en rigtig god ide at virksomheden får undersøgt alternative muligheder.

Hvor meget kan jeg spare?
Det er lidt svært at svare præcist på, men hvis din sundhedsforsikring fx koster virksomheden 2.000 kr. om året, vil en beskatning på 70 % kontra en beskatning på 40 % betyde, at du i den ene model skal betale skat af 1.400 kr. og i den anden model skal du betale skat af 800 kr. Dette svarer til en forskel på 250 – 350 kr. efter skat afhængig af, hvor meget du betaler i skat.

Priserne på sundhedsforsikringerne svinger også meget, og her vil en forskel i prisen selvfølgelig også påvirke udfaldet om den endelige besparelse.

Top