Ekstra pensionsfradrag op til 73.100 kr.

Husk at du får op til 32% ekstra fradrag for pensionsindbetalinger op til 73.100 kr. i 2020 Du kan trække pensionsindbetalinger fuldt fra i skat uanset om du betaler bund- eller topskat. Her udover får du også et ekstra pensionsfradrag for indbetaling op til 73.100 kr. i 2020 på op til 32% hhv. 12%. Procentdelen afhænger af, […]

Jobsøgende – hvad med min pension?

Når du mister dit arbejde, stopper indbetalingen til din pension også. Udover opsparingen består din pensionsordning ofte også af forsikringer ved død, kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og en sundhedssikring. Når indbetalingen til din pension stopper, vil du ofte være dækket i 3 mdr. af dine forsikringer, herefter vil du have følgende muligheder: Fripolice, indbetalingsfri […]

Pensionssatser 2020

Hvert år reguleres de offentlige satser for pensionsområdet – her er de vigtigste satser i forhold til pension: Indbetaling til Ratepension: Maksimumfradrag for indbetaling på ratepensioner 57.200 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Livrenter: Private livrenter, opfyldningsfradrag 52.600 kr. Ophørende livrenter 57.200kr. Arbejdsgiver livrenter, ubegrænset indbetaling Aldersopsparing: Du kan i 2020 højst indbetale 5.300 kr. Hvis der er […]

Du kan stadig nå det

Du kan trække pensionsindbetalinger fuldt fra i skat uanset om du betaler bund- eller topskat. For at udnytte skattefordelen ved en ekstra pensionsindbetaling skal du sørge for, at din indbetaling rammer dit pensionsselskab inden den 30. december 2019, hvis du indbetaler på en privat pensionsordning. Har du din pensionsordning gennem dit arbejde skal du ofte […]

Udnyt skattefordelen ved en ekstra pensionsindbetaling

SKYND DIG! Den 28. december er sidste chance for at indbetale ekstra til din pension i 2018, hvis du vil spare penge i skat.   Du kan trække pensionsindbetalinger fuldt fra i skat uanset om du betaler bund- eller topskat. For at udnytte skattefordelen ved en ekstra pensionsindbetaling skal du sørge for, at din indbetaling […]

Større pension – skal du betale ekstra til din pension i 2017?

29. december er sidste chance for at indbetale ekstra til din pension i 2017, hvis du vil spare penge i skat. Særligt hvis din indkomst ender på mere end 521.304 kr. (479.600 kr. efter 8% AMB) er der store skattefordele forbundet med en ekstra indbetaling. Pensionsindbetalinger kan du trække fuldt fra i skat, uanset om […]

Årsopgørelse 2016 og din pension

Mange oplever i disse dage at tjekke deres årsopgørelser fra skat. Enten er du en af de heldige der skal have penge tilbage, ellers skal du måske betale en restskat. Når man ser på pensionsdelen af årsopgørelsen kan en efterskat skyldes for meget indbetalt til ratepension, da man maks. måtte indbetale 52.400 kr. til ratepension i […]

Husk pensionen, når du skifter job

– bliver konsulentansat eller måske selvstændig..   Som en del af lønpakken er der i dag typisk en aftale om at en del af lønnen hensættes til sikkerhed og opsparing. Vær sikker på at du gør det rigtigt og i god tid, så du ikke lige pludselig utilsigtet står uden et sikkerhedsnet, så du og familien […]

Pensionsdagen – hvad er nu det?

Pensionsdagen er et fælles tiltag fra pensionsbranchen, der har til hensigt at få pension lidt højere op på dagsordenen hos danskerne. Pensionsdagen kommer lidt af tanken ”jeg tænker først på min pension, den dag der er 25 timer i døgnet” – og denne dag er som bekendt dagen, hvor vi går fra sommer til vintertid, […]

Mine penge, jeg bestemmer…

Hvad er en god pension? Er en god pensionsordning en 15% arbejdsgiver betalt pensionsordning? Eller ville det være bedre med kun 5%? Det hurtige svar er selvfølgelig de 15%… Men kunne det være bedre at en lavere andel af de samlede lønomkostninger er øremærket til pension – for på den måde at have mere råderet […]

Top