Monthly Archives: November 2012

Spar skattekroner på Sundhedsforsikringen

Efter regeringen besluttede at medarbejderne skal betale skat af værdien af den sundhedsforsikring som virksomheden betaler, er der i selskaberne blevet arbejdet på at finde forskellige løsninger. I de enkelte løsningsmodeller kan der være meget stor forskel på, hvor meget den enkelte medarbejder bliver beskattet.

Beskatning på mere en 50 %
Bliver du beskattet med 50 % eller mere af værdien af den sundhedsforsikring din arbejdsgiver betaler for dig – kan det være en rigtig god ide at virksomheden får undersøgt alternative muligheder.

Hvor meget kan jeg spare?
Det er lidt svært at svare præcist på, men hvis din sundhedsforsikring fx koster virksomheden 2.000 kr. om året, vil en beskatning på 70 % kontra en beskatning på 40 % betyde, at du i den ene model skal betale skat af 1.400 kr. og i den anden model skal du betale skat af 800 kr. Dette svarer til en forskel på 250 – 350 kr. efter skat afhængig af, hvor meget du betaler i skat.

Priserne på sundhedsforsikringerne svinger også meget, og her vil en forskel i prisen selvfølgelig også påvirke udfaldet om den endelige besparelse.

Tjek din forskudsopgørelse

–       Så du ikke betaler for meget i skat…

Der kommer til at ske en del ændringer i forbindelse med, at man fra årsskiftet ikke længere kan indbetale til kapitalpension. Hvis du i dag indbetaler til kapitalpension, så vil SKAT automatisk forvente, at du indbetaler til den nye ”alderspension”, hvor der ikke er fradragsret. Mange pensionsselskaber forventer det modsatte, nemlig at du fremover vil indbetale til Ratepension eller Livrente, hvor der fortsat er fradragsret..

Dette kan betyde, at du vil komme til at betale SKAT, af beløb du ikke skal… Din skat vil selvfølgelig blive reguleret året efter, når din selvangivelse er lavet – men hvorfor ikke bruge beløbet aktivt, til nedbringelse af gæld eller noget helt tredje. Det er alt andet lige en bedre forretning.

Det er her du skal tjekke… RUBRIK 19 ”Gruppelivsforsikring, aldersforsikring, legater og bestemte personalegoder”

SKAT kan have hævet beløbet her med op til 27.600 kr. svarende til 2.300 kr. pr. måned, som du kan komme til at betale skal af, hvis det ikke bliver justeret.

 

Et lille tip

Tjek at beløbet stemmer overens med det forventede, og et lille tip kan være at holde det op mod sidste års forskudsopgørelse – hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i dine indkomst forhold.

Kapitalpension – skal man betale afgiften nu?

Mange overvejer lige nu, om de skal betale afgiften på deres kapitalpension. I forbindelse med skattereformen har man fået mulighed for at afgiftsberigtige (betale afgiften) på sin kapitalpension i løbet af 2013, og få en ”rabat” på afgiften. Man vil slippe med at skulle betale 37,3 % mod de normale 40 %.

Kan det betale sig? Og det hurtige svar er Ja, det vil det for langt de fleste af os…

Men svaret afhænger bl.a. af, hvor lang tid der er til man skal have den udbetalt, hvor stor ens depot er, vil det være gratis at få betalt afgiften og hvilken rente man forventer at få af sin investering.

Dog handler det om at få udbetalt kapitalpensionen så sent som muligt, altså så tæt på udløb af aftalen som muligt ved udgangen af 2013. Generelt betyder det, at jo længere tid der er til at du skal på pension og jo højere rente, du forventer – des bedre er det at vente med at betale afgiften.

Da der er flere faktorer i spil, er det er en god ide, at tale med sin pensionsrådgiver om, hvad der er det rigtige for dig. Mange pensionsselskaber vil kontakte deres kunder med anbefalinger enten i år eller i løbet af 2013.

Hvad der er sparet, er tjent!

En pension handler i bund og grund om at have mest muligt sparet op til den dag, man går på pension. Dette bliver umiddelbart påvirket af 4 parametre – Indbetaling, Forsikringspriser, Omkostninger og Afkast.

Her udover er der et meget simpelt sted at ”spare” penge og derved have mere til pension i sidste ende – husk at samle dine pensioner!! De fleste steder betaler du et gebyr hver måned, for at have din pension stående uden at du indbetaler til pension – dette gebyr ligger oftest på 300 kr. og opefter. Ser du dette over den tid du sparer op fx 30 år, så ender dette med at blive til rigtig mange penge – da du også skal regne de penge med, du ikke for forrentet.

Jeg har her lavet et eksempel på, hvor meget det betyder, at samle sine pensioner. Jeg har taget udgangs punkt i en person, der har 30 år til pension, pensionsordning 3 steder, og der har 3 forskellige gebyrstørrelser.

Der kan være grunde til, at du skal lade dine pension stå – så derfor bør du altid tale en rådgiver, inden du gør noget…

 

Saml de små pensioner GRATIS

Har du en pensionsopsparing, hvor der er mindre en 20.000 kr. sparet op, kan du i 2012 og 2013 flytte din pension (samle) hos en ny leverandør GRATIS – og derved sparer gebyrerne. Et gebyr på fx 500 kr. på en 10.000 kroners opsparing svarer til 5 % – hvilket er mindre end hvad de fleste selskaber giver i forrentning og dine penge bliver bare mindre værd dag for dag.

Velkommen indenfor til min blog….!!

I dag er en stor dag for mig – jeg skriver mit første indlæg på min nye blog og kan samtidig glæde mig over, at jeg sammen med min forretningspartner Stig Wetterstrøm lancerer vores nye selskab.

 

 

Lige kort om mig selv, så ved I lidt mere om, hvem jeg er og hvad der er min baggrund. Jeg har arbejdet med Pension og Sundhed de seneste 13 år. Jeg har arbejdet med rådgivning, salg, markedsføring, kommunikation produktudvikling og meget mere. I ”PensionsSelskabet” rådgiver vi virksomheder og private indenfor Pension og Sundhed.

Privat er jeg gift, bor i Lyngby og har en søn på 2 år. Stig er gift, bor i Århus og har 2 børn på hhv. 7 og 10 år.

Min blog kommer ”lidt som navnet siger” til at handle om pension og sundhed. Jeg vil skrive om, hvad der rør sig på markedet og komme med gode råd i ny og næ. Jeg vil selvfølgelig prøve at gøre det nærværende og interessant, og håber meget at det lykkes.

 

Det første gode råd..

Ja, det er mit første indlæg, og jeg vil dermed også bidrage med mit første gode råd…

Sørg for allerede nu, at tage stilling til om du vil/skal betale ekstra ind til din pension i år… Da indbetalingerne til pension enten giver fradrag eller ”du kan se bort fra dem i din indtægt” vil det påvirke, hvor meget du skal betale i skat. Det er derfor en god ide, at få overblik over om du skal betale eller have penge tilbage i skat. Skal du betale penge tilbage, vil dette kunne udlignes via indbetaling til pension.

Pension via dit arbejde
Har du din pension via dit arbejde, vil det beløb, du ønsker at indbetale senest skulle være med i din decemberløn. Hvis du skal indbetale ekstra, skal du oftest kontakte den, der sidder med lønnen i jeres selskab.

Sparer op privat
Har du din pensionsordning privat, har du lidt bedre tid. Her skal du indbetale senest d. 27. december (via netbank) alternativt d. 28. december, men så skal du gå i banken eller på posthuset. Du kan få et girokort ved at kontakte dit pensionsselskab.

Det var alt for nu – ser allerede nu frem til at skrive mit næste indlæg.

 

Top