Monthly Archives: December 2012

Ønsker et godt og spændende nytår til alle

2012 er næsten slut, og vi ser frem mod et godt nyt år… Det forgangne år har budt på mange ændringer indenfor pensionsverdenen, men det er efterhånden blevet en standard at der hvert år skal ske reguleringer på området.

I år er det mest markante, der er sket nok, at kapitalpensionen har set sit endelige og at undersøgelser viser at ”ældrebyrden” ikke bliver en byrde alligevel, men at det ser ud til at alle jer, der sparer op til pension, rent faktisk også er med til at finansierer de offentlige udgifter.

Hvert år byder på nye ændringer både inden for opsparing og beskatning, men også hvordan man skal forholde sig til de offentlige ydelser så som førtidspension mv.

Behovet for at have en individuelt tilpasset pensionsordning er kun blevet større, og det er min forventning, at det nye år ligeledes vil bidrage til øget behov for rådgivning, så man selv er sikret og ikke mindst sin familie.

De såkaldte sundhedsforsikringer har også delt vandene mellem selskaberne, der er kommet mange varianter af sundhedsforsikringerne, og forskellene i dækningsindholdet svinger også meget fra den ene ordning til den anden. Ligeledes er medarbejdernes beskatning af værdien blevet et væsentligt konkurrenceparameter, da udbyderne lægger op til en beskatning der svinger mellem 30 % og 80 %. Det bliver spændende, at se hvordan dette udvikler sig i 2013.

Herfra er der kun tilbage, at Pensionsbloggen og PensionsSelskabet ønsker alle et godt nytår og ser frem til nye bekendtskaber i 2013…

Krig på kniven…

Lige nu er landets aviser og onlinemedier fyldt med historier om PFA og Danicas kamp om de kunder, der køber ind via en PensionsMægler. En af kerneelementerne er at en pensionsmægler burde som udgangspunkt være uvildig i forhold til hvilket selskab de vælger, og blot se på den bedste ordning for den enkelte virksomhed – men er virkeligheden nu sådan?

Se denne artikel i Børsen, og bedøm selv hvilke interesser, der er i spil http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/37776/artikel.html

Der vil altid komme forskellige historier frem i pressens søgelys, nogle mere flatterende end andre – men alt andet lige er det et problem for branchens troværdighed, at Mæglere og Pensionskæmper giver hinanden håndslag på den ene eller den anden måde, men det må vi jo lade dem om. Dog ser jeg det som meget positivt, at der er nogen der råber op og gør opmærksom på, hvad der foregår.

Lettere at sammenligne pensionsordningen
Pensionsordningerne er blevet meget lettere at sammenligne, der er kommet ÅOP og ÅOK på omkostningsdelen, og forsikringselementerne er til at sammenligne uden det store besvær. Så måske kunne det være en mulighed selv at lave denne sammenligning, træffe den rigtige beslutning, og spare mæglerhonoraret – hvis det alligevel ikke er uvildig rådgivning ligesom, du kan støtte dit valg op ad faktaompension.dk

Top