Monthly Archives: February 2013

Afkastopgørelse på 1 måned ????

Her til morgen kunne man i Jyllands-Posten se en artikel, hvor man har set på udfaldet at januar måneds investeringsresultater blandt de forskellige pensionsudbydere…

Man ser her en stor difference mellem top og bund på ca. 5 %. Det er naturligt, at der laves månedlige opgørelser, men når tallenes sættes til udstilling i dagens avis, ja så sidder jeg tilbage og tænker: Hvad kan forbrugeren eller beslutningstageren bruge opgørelser om pensionsafkast af 1 mdr. varighed til? For de fleste personer er en pensionsinvestering noget, der løber over 30 år, og man skifter i den periode nok pensionsleverandør en del gange, dels på grund af jobskifte og dels, da man i gennemsnit er hos sin leverandør i 7 år.

At vi nu ser opgørelser på 1 mdr. varighed, kan give noget omtale og måske en et øjebliks interesse, men det skal ikke bruges som et pejlemærke i beslutningen om fremtidige investeringer. Min umiddelbare holdning er, at når man skal se på afkast performance mellem de forskellige leverandører, giver det mening at se på minimum halvårlige resultater og helst gerne 3 eller f.eks. 5 års historik.

Livrenten – det nye sort?

Efter at der ikke længere er fradrag for indbetalingen til kapitalpension, og at der er blevet indført et maksimum på indbetalingen til ratepension, er der kommet mange varianter af Livrenteproduktet op at vende for de, der indbetaler mere end 50.000 kr. om året til pension. Og hele holdningen til livrenterne er også ændret i mediebilledet – det er blevet det helt rigtige, at sætte sine ekstra pensionsmidler i. Hvad er så det rigtige at gøre – og er livrenterne så attraktive?

Der er sket rigtig meget med Livrenterne , og ja det må siges at ”Livrenterne er det nye sort” indenfor de kommercielle selskaber – de kan i hvert fald være svære at komme uden om, hvis man indbetaler mere end 50.000 kr. om året og vil have fradragsret. Hos de kommercielle selskaber har livrenten i dag næsten samme sikkerhed indbygget som ratepensionen – man kan altså være sikker på, at opsparingen udbetales fuldt ud hvis man dør inden man går på pension, og der er en sikkerhed for at man minimum får et antal års udbetaling af en given størrelse efter at man går på pension. Dette er nu dagens standard hos de kommerciele selskaber. Men kunden kan dog godt aktivt fravælge sikkerheden, hvis man ”gambler” og ønsker en ekstra stor udbetaling som pensionist – hele livet. Ændringerne hos de traditionelle pensionskasser er dog ikke helt til få øje på – så om livrenterne er gode eller dårlige afhænger meget af, hvilken pensionsleverandør du har…

”Selskaberne har mange forskellige måder at skrue sikkerheden ind i produkterne på – så det er vigtigt, at du finder den rigtige løsning for dig sammen med din rådgiver. Nogle gange kan det fx. svare sig at droppe sikkerheden, og i stedet øge ens dødsdækning i stedet – det afhænger bl.a. af hvad garantien og dødsdækningen koster og det er ikke altid gennemsigtigt for kunden.”

Livrenten er for tiden det rigtige

Hvis man i dag skal have en pensionsløsning, der giver en ”fornuftig” udbetaling, er man i langt de fleste tilfælde tvunget til både at have en ratepension og livrente – da en max-indbetaling til ratepension på 50.000 kr. årligt, oftest ikke vil være nok – hvis man da ikke har en betydelig opsparing et andet sted.

Med livrenten er der fuldt fradrag /bortseelsesret for indbetalingen. Det er svært/umuligt at forudse hvordan skattesystemet, folkepension mv. ser ud fremover, da der her sker rigtig mange ændringer hele tiden, så idag er min anbefaling at man sikrer sit fradrag/bortseelsesret nu, og tager en mere præcis planlægning af sin samlede økonomi, når man nærmer sig sin senior tilværelse.

Livrente det nye sort

Alt dette skal du dog først tage stilling til, når du skal på pension og hvem ved – måske er skatte- og udbetalingsreglerne ændret til den tid. Men eet er sikkert – søg vejledning hos din pensiosrådgiver, hvis du er i tvivl og det forbliver altid god latin at spare op til sine gamle dage. Specielt nu hvor vi bliver lever længere og stiller større og større krav til livet som senior.

 

Top