Monthly Archives: April 2013

Opbrud med garantierne

Spirende afkast

Pensionsselskaberne er begyndt at rykke på sig i forhold til ”de gammeldags pensionsordninger”, hvor man er sikret en given ydelse den dag, man går på pension – hvilket i øvrigt ikke må forveksles med, at man er garanteret vis årlig rente.

Senest har vi set, at AP Pension henover sommeren giver deres kunder et valg og en anbefaling i forhold deres garanterede produkter. I grove træk ser vi, at de vil anbefale deres kunder at ”slippe” garantierne og i stedet får mulighed for at få et ”spirende” afkast. Dette har givet anledning til en del spørgsmål fra deres kunder og skabt en del debat på deres side, http://www.appension.dk/AP-Update/2013/Et-vigtigt-valg–for-vores-kunder

Debatten ser jeg, som et spørgsmål om usikkerhed og at man ikke helt kan gennemskue, hvad der sker med ens pensionsmidler, og hvordan man skal forholde sig til det.

Tendensen fortsætter
Meget af det vi ser hos AP Pension, er jeg sikker på også ligger i kortene hos de andre pensionsselskaber, og vi vil se lignende tiltag fremover. I flere selskaber ser vi muligheder, hvor kunderne får et beløb lagt oveni deres depot, hvis man som kunde er villig til afgive sin garanti.

Lavere garanti betyder færre hensættelser
Baggrunden for at mange pensionsselskaber ønsker at komme ud af garantierne, er at de ikke skal binde så mange penge til at sikre kundernes udbetalinger. Dette giver friere muligheder for investering og en mulig fremtidig konkurrence fordel, når stor del af valget af leverandør baseres på afkastet  – som historisk har været et sted, som AP Pension har slået meget på i det garanterede miljø. På grund af investeringsreglerne ser vi, at investeringsfordelingen har en meget stor overvægt af obligationer, og derved ikke de store udsving. Min erfaring er at købe en stort set obligationsbaseret investering via de traditionelle produkter – er en meget dyr måde at komme omkring det på.

Det gamle er dyrt…
Flere selskaber er kommet med nye alternativer til den traditionelle pensionsordning – hvilket jeg personligt vurderer som attraktive. Det er ofte et billigere setup, og derved kommer der til at gå mere opsparing. Hvis man fx ser på en anden ”sikker” investering som Lange Danske obligationer http://www.skandia.dk/funddetails?FundID=87 ser man en gennemsnitlig forrentning på 5,17 %, hvilket må siges at outpreforme de garanterede produkter med flere procent. Selv i forhold de højeste garantier på 4,5 %, vil dette ligge bedre. Altså kan det i flere tilfælde være en dyr løsning at ligge i de gamle produkter.

 

Top