Monthly Archives: July 2013

Betal først afgift på kapitalpension i 2014

Den 27.6.2013 vedtog folketinget at forlænge skatterabatten til 2014. Skatterabatten er en besparelse på afgiften på kapitalpensionen fra normalt 40 % til nu 37,3 %, det giver den enkelte længere tid til at få det gjort.

Om afgiften bliver betalt i 2013 eller i 2014, har ingen betydning for det endelig resultat.

Billede1

Jeg har tidligere skrevet omkring fordelene ved at betale afgiften nu, frem for at vente til udløb – http://pensionsbloggen.dk/kapitalpension-skal-man-betale-afgiften-nu/ og disse forudsætninger har umiddelbart ikke ændret sig.

OBS.
Jeg vil dog lige tilføje, at hvis din kapitalpension består af “gamle penge”, altså en opsparing, hvor du har en høj ydelsesgaranti – skal du sikre dig, at du kan få denne høje garanti med over, samt at beløbet du vil kunne modtage for at gå fra det “det garanterede miljø” til et ikke garanteret miljø ikke ændre sig. For hvis dette beløb er en procentmæssig faktor, kan det være en MEGET dyr løsning.

Er huset din pension?

Mange danskere ser deres mursten som deres pensionsopsparing. Men er de villige til at flytte eller belåne huset for at blive boende?

HUS FLYTTE

Mange danskere ser deres hus, som en væsentlig del af deres pensionsopsparing, hvilket betyder, at når man går på pension, så enten skal man sælge huset eller belåne. En undersøgelse fra Sverige viser, at kun 3 % af svenskerne rent faktisk sælger eller låner op i deres bolig – og hele 46 %, så det som en del af deres pension – så der er en skæv vridning i forventningen og realiteten. Undersøgelsen er lavet i Sverige af Seniorbarometren, men efter min vurdering, er det ikke meget anderledes i Danmark.

Dette giver et hul i økonomien, som selvfølgelig kan finansieres på flere måder, men den gængse løsning vil nok være at reducerer sit forbrug. Og er det egentlig dét man har lyst i sine gyldne år? Det bør om ikke andet være noget man er bevidst om.

Vi ser hele tiden stigende udgifter til boligen, ejendomsværdiskat, varme, strøm mv. Alt dette kan ”tvinge” et salg frem, hvis man ikke har en pension der giver én frihed til at vælge. Alternativet er at man låner op i boligen, så man kan blive boende, her skal man dog være obs. på om man overhovedet kan få lov til at optage lån i ens bolig – og til hvilken rente – idet man er gået på pension, og dermed ikke har en fuld indkomst længere.

 

Hvad skal man gøre?

Man kan selvfølgelig ikke sige, hvad alle skal gøre, da økonomier er forskellige, men det en god hovedregel, at man får lavet en behovsanalyse, når ens generelle forhold ændrer sig fx når man bliver gift, får børn mm. Når man bliver ca. 55 år bør man få lavet en ”senior analyse”, så man i god tid får et komplet overblik over ens pensionsforhold, hvor man står og hvilke tilpasninger man skal lave, for ens pensionsdrømme kan gå i opfyldelse.

Top