Monthly Archives: August 2013

Ny pensionsleverandør?

Velkommen hjem fra en forhåbentlig god sommerferie… Nu er Danmark i gang igen – august og september er traditionelt nogle måneder, hvor man selskaber beslutter sig for at skifte pensionsselskab – da de fleste pensionsordninger har 3 måneders opsigelse – og hvis man ønsker, at det hele skal falde på plads i forbindelse med årsskiftet, så alt skal være analyseret og besluttet inden udgangen af september.

At beslutte at skifte pensionsleverandør kan være en større beslutning, da man som virksomhed sidder med ansvaret for mange medarbejderes økonomiske fremtid. Hvad skal man som virksomhed se efter i forbindelse med et skifte, og hvilke parameter vægter tungest på vægtskålen? Hvad der er vigtigst, er selvfølgelig individuelt, men her er min vurdering.

Jeg har lavet en kort 5 trins guide til punkter i bør runde, før i træffer den endelige beslutning, og i har god mulighed for at se, hvad der er under overfladen:

Pension æg

1: Investering og omkostninger
Hvordan har selskaberne performet historisk – det er svært at spå om fremtiden, men historien kan give et godt billede af selskabernes investeringsstrategi. Afkastet er det der i sidste påvirker resultatet mest. http://pensionsbloggen.dk/afkast-contra-omkostninger/ Omkostningerne til administration og investering – det er vigtig, at have begge omkostningssatser med, da investeringsomkostningerne over tid ofte kommer til at udgøre den største post – så kik på de samlede omkostninger og vej det op mod nettoafkastet og gerne over en periode på f.eks. 3 eller 5 år.

2: Service
Hvilken service ønsker i for virksomheden, skal det være en personlig rådgiver, der er der fra start til slut, eller vil det være bedre med opdelt struktur, hvor der er specialister til hvert enkelt område? Dette er meget afgørende for medarbejderens oplevelse af det firmagode pensionsordningen skal være, og så skal man kunne få hjælp og rådgivning, når der er brug for det uden ekstra gebyrer eller lign.

3: Forsikringspriser
Det er selvfølgelig vigtig, hvad forsikringerne koster, og her skal man huske at regne prisen for præmiefritagelse med. Det er den forsikring, der sikrer, at der bliver indbetalt på ens pension, såfremt man skulle blive syg – og prisen her kan nogle gange være svær at finde. Herudover er fleksibiliteten også vigtig – hvor meget kan man tilkøbe af forsikringsdækning til samme pris?

4: Videreførsel
Hvordan er reglerne for at komme ud af ordning i forbindelse med at skifte til en ny leverandør – det er vigtigt at alle medarbejdere kan komme med videre, eller at sygemeldte medarbejdere kan få lov at forblive hos det tidligere selskab. Her kan en medarbejder lande mellem 2 stole, hvilket kan sætte virksomheden og ikke mindst medarbejderen i en vanskelig situation.

5: Helbredsoplysninger
Hvornår skal medarbejderen aflevere i forbindelse med at det bliver omfattet af pensionsordningen – og ikke mindst hvis de senere ønsker at forhøje deres dækning. Eller kan man helt slippe?

Sundhedsforsikring
Sidst men ikke mindst er sundhedsforsikringerne også i spil f.eks. ubegrænset antal dækninger for de oftest brugte ydelser, se dette tidlige indlæg i forhold til, hvad man her skal være opmærkesom på http://pensionsbloggen.dk/sundhedsforsikring-hvorfor-er-prisen-sa-vigtig/

Top