Monthly Archives: November 2013

Har du indbetalt nok…

Sørg for allerede nu, at tage stilling til om du vil/skal betale ekstra ind til din pension i år… Da indbetalingerne til pension enten giver fradrag eller ”du kan se bort fra dem i din indtægt” vil det påvirke, hvor meget du skal betale i skat. Det er derfor en god ide, at få overblik […]

Kender du dine omkostninger?

En ny rapport fra Morning Star puster liv i snakken omkring investeringsomkostningerne, i analysen fremgår det at vi i DK har høje indirekte omkostninger – også kaldet skjulte omkostninger. Det er de omkostninger, der bliver trukket inden afkastet bliver tilskrevet din konto, og derfor kan være svært at gennemskue. En artikel i Jyllandsposten fra den 2.11.2013 viser at obligationsinvesteringer i Danmark ligger med en omkostning på 0,81 % af værdien og for Aktiefondene på 1,45 % af værdien – hvilket er højere en det generelt er i Norden, som vi jo gerne sammenligner os med. 

Investeringsomk

Det er altså nogle meget væsentlige omkostninger, der her er tale om – har man fx 1 mio. sparet op, vil aktieforening tage 14.500 kr. i omkostninger og obligationsdelen ligger på 8.100 kr. om året.

Ser man dette i et perspektiv med pensionsbriller, bruger pensionsselskaberne også investeringsforeninger til at bygge opsparingsprodukterne af – og her ligger der derfor også investeringsomkostninger. Markedet her ligger dog generelt noget lavere, såfremt man ikke vælger en model, hvor man selv vælger sine investeringsforeninger. Her ser vi for aktiedelene, at omkostninger generelt ligger under 1 % og obligationsbaserede investering på under 0,50 %. Det vil altså give god mening, at bruge de etablerede pensionsselskaber til at forvalte sine investeringer, hvis man ser på omkostninger.

Rent fokus på omkostninger

Sidder man med sin pensionsopsparing, og ønsker man at fokusere på omkostninger, vil man kunne se på de såkaldte indexfonde, som flere pensionsselskabet udbyder. Dette er passivt forvaltede investeringer der følger forskellig aktieindeks, og de ligger i et leje omkring 0,2 % – til sammenligning vil den samme 1 mio. koste 2.000 kr. at have investeret.

Helt generelt mener jeg, at dette er en af de vigtigste økonomiske parametre i valget af pensionsleverandør – sammenholder du dette historiske afkast som pensionsselskabet har givet, vil du have et rigtig godt udgangspunkt for din beslutning – da disse 2 elementer påvirker resultater lagt mere end omkostninger til administration og forsikringspriser.

Dit pensionsselskab har siden 1. juli 2011 skulle vise et ÅOP og et ÅOK, årlige omkostninger i Procent og i Kroner, så her har du et godt udgangspunkt for se, hvad dine reelle omkostninger ligger, se mere på forsikring hos F&P

Top