Monthly Archives: March 2014

Du får snart din årlige pensionsoversigt

Fra nu af og de næste ca. 2½ måned frem,vil de fleste danskere modtage deres årlige meddelelse, årlig depotopgørelse eller pensionsoversigt – kært barn har mange navne. Alle der indbetaler til pension vil modtage denne information enten i fysisk form eller via e-boks – hvis du har husket at tilmelde dig det. Ellers husk at gøre det… e-boks.dk. Der kan være stor forskel på, hvornår de enkelte banker eller pensionsselskaber udsender deres informationer, om det er nu eller i slutningen af maj. Du bør dog have din opgørelse inden juni måned ellers kan du kontakte dit selskab, og afstemme hvornår du kan forvente at modtage din opgørelse.

 

Mange gode informationer

Oversigten indeholder mange gode informationer. Du vil kunne se: Hvordan året er gået på dine investeringer, hvad dine forsikringer koster, og om de ligger på det rigtige niveau og hvad du har betalt i samlede omkostninger osv. Tjek evt. din ÅOP* og ÅOK** om det ligger i det leje du forventer?… Alt i alt en god opsummering, der kan giver dig et overblik over din ordning.

Det er også tit ved denne udsendelse, at ”man bliver mindet om, at man har en pensionsordning” og det kan være en anledning til at man kan se på, om man indbetaler det man bør, eller om man burde have justeret forsikringsdækningerne.
Udsendelsen giver også ofte anledning til spørgsmål og flere selskaber har lavet en ”spørgsmål og svar”, hvor du vil kunne få klaret de fleste spørgsmål, se fx http://www.skandia.dk/Om-os/Skandia-Danmark/Kontakt-os/Din-arlige-pensionsoversigt/Skandia-Link-og-Skandia-Match/

Er der sket noget siden, du etablerede din pensionsordning, er du fx blevet gift/skilt har fået børn eller andet, kunne det måske være en lejlighed til at se på, om du er rigtigt forsikret. De fleste selskaber tilbyder gerne en gratis rådgivningssamtale, hvor du kan få opdateret din ordning.

________________________________________________________________________________________________________

*ÅOK = Årlige omkostning i Kroner

**ÅOP = Årlige omkostning i Pct.

 

 

 

 

Top