Category : Gode Råd

Større pension – skal du betale ekstra til din pension i 2017?

29. december er sidste chance for at indbetale ekstra til din pension i 2017, hvis du vil spare penge i skat. Særligt hvis din indkomst ender på mere end 521.304 kr. (479.600 kr. efter 8% AMB) er der store skattefordele forbundet med en ekstra indbetaling. Pensionsindbetalinger kan du trække fuldt fra i skat, uanset om […]

Husk pensionen, når du skifter job

– bliver konsulentansat eller måske selvstændig..   Som en del af lønpakken er der i dag typisk en aftale om at en del af lønnen hensættes til sikkerhed og opsparing. Vær sikker på at du gør det rigtigt og i god tid, så du ikke lige pludselig utilsigtet står uden et sikkerhedsnet, så du og familien […]

Pensionsdagen – hvad er nu det?

Pensionsdagen er et fælles tiltag fra pensionsbranchen, der har til hensigt at få pension lidt højere op på dagsordenen hos danskerne. Pensionsdagen kommer lidt af tanken ”jeg tænker først på min pension, den dag der er 25 timer i døgnet” – og denne dag er som bekendt dagen, hvor vi går fra sommer til vintertid, […]

Stik restskatten i lommen

Vidste du, at du kan styre din restskat via dine pensionsindbetalinger? Hvorfor ikke lægge beløbet ind på din pension i stedet for at betale dem i restskat? Det er måske den letteste måde at komme restskatten til livs… De fleste synes jo nok, at det er mere interessant at se sin pension vokse, fremfor at […]

Hvornår skal jeg starte min pension?

– Og hvor meget skal jeg indbetale….   Det er et af de spørgsmål, jeg hyppigt får, når jeg taler med folk om deres pension… Alt er selvfølgelig med forskel, og der er mange ting, der spiller ind på ens økonomi – der kan være tidspunkter, der er bedre end andre at indbetale på. Men […]

Du får snart din årlige pensionsoversigt

Fra nu af og de næste ca. 2½ måned frem,vil de fleste danskere modtage deres årlige meddelelse, årlig depotopgørelse eller pensionsoversigt – kært barn har mange navne. Alle der indbetaler til pension vil modtage denne information enten i fysisk form eller via e-boks – hvis du har husket at tilmelde dig det. Ellers husk at gøre det… e-boks.dk. Der kan være stor forskel på, hvornår de enkelte banker eller pensionsselskaber udsender deres informationer, om det er nu eller i slutningen af maj. Du bør dog have din opgørelse inden juni måned ellers kan du kontakte dit selskab, og afstemme hvornår du kan forvente at modtage din opgørelse.

 

Mange gode informationer

Oversigten indeholder mange gode informationer. Du vil kunne se: Hvordan året er gået på dine investeringer, hvad dine forsikringer koster, og om de ligger på det rigtige niveau og hvad du har betalt i samlede omkostninger osv. Tjek evt. din ÅOP* og ÅOK** om det ligger i det leje du forventer?… Alt i alt en god opsummering, der kan giver dig et overblik over din ordning.

Det er også tit ved denne udsendelse, at ”man bliver mindet om, at man har en pensionsordning” og det kan være en anledning til at man kan se på, om man indbetaler det man bør, eller om man burde have justeret forsikringsdækningerne.
Udsendelsen giver også ofte anledning til spørgsmål og flere selskaber har lavet en ”spørgsmål og svar”, hvor du vil kunne få klaret de fleste spørgsmål, se fx http://www.skandia.dk/Om-os/Skandia-Danmark/Kontakt-os/Din-arlige-pensionsoversigt/Skandia-Link-og-Skandia-Match/

Er der sket noget siden, du etablerede din pensionsordning, er du fx blevet gift/skilt har fået børn eller andet, kunne det måske være en lejlighed til at se på, om du er rigtigt forsikret. De fleste selskaber tilbyder gerne en gratis rådgivningssamtale, hvor du kan få opdateret din ordning.

________________________________________________________________________________________________________

*ÅOK = Årlige omkostning i Kroner

**ÅOP = Årlige omkostning i Pct.

 

 

 

 

Pærer og bananer i PensionsBranchen

Ofte er pensionsbranchen blevet udskældt for at være ugennemsigtig, og at det kan være svært at sammenligne på tværs. Men jeg synes nu, at det går det rigtige vej, fx på den økonomiske del, her har vi heldigvis fået ÅOP og ÅOK, så der er en mulighed for at kunne sammenligne på de samlede omkostninger. […]

Garanti ’er og pension – det nogen tænker, men som vi ikke siger højt.

Der er meget snak omkring garantier, af de seneste sager har SEB bl.a. vundet en sag vedr. rentegarantierne over en kunde, og PFAs topchef Henrik Heideby udtalt i finanswatch sig omkring de “garanterede produkter. Kort fortalt  omhandler det de “gammeldags” traditionelle pensionsordninger, hvor man er sikret af få xx antal kr. den dag, man går på pension. De nye pensioner har ikke naturligt denne garanti, da afkastet følger de finansielle markeder.Jørgen Leschly Thorsted

 

Jeg har derfor aftalt med Jørgen Leschly Thorsted,  der har mere end 35 års erfaring indenfor investering og pension, og idag sidder som Sr. Investment & Pension Specialist i Skandia – om han ikke ville prøve at tage fløjshanskerne af, og give os noget vi kan forholde os til:

 
Af Jørgen Leschly Thorsted

I en del år var ord som ”garanti” og ”pension” uløseligt kædet sammen med PFA og Kurt Thorsen. Det er nu lang tid siden, og så kom der en finanskrise.
I mange år havde vi et pensionssystem, hvor alle investerede i fællesskab og fik samme afkast og under dette system var der beregnet ”garanterede” ydelser, uagtet at disse var lavet af ”kloge hoveder” havde man givet løfter uden af at kende den fremtidige udvikling på finansmarkederne og f.eks. beskatning af afkast, men det jo en helt anden sag, hvor klogt det var.

I dag bruger man mange kræfter på at forklare den almindelige pensionsopsparer at langsigtet pensionsopsparing passer godt til at løbe en risiko, for uden risiko ingen afkast. Hvis man skal kunne hæve sine penge i morgen, så får man heller ingen rente i banken og alligevel forventer en del mennesker fejlagtigt at kunne flytte deres pensionsopsparing mellem de forskellige leverandører uden at negativ udvikling i kapitalmarkederne skal have en omkostning for dem og den forudsætning holder ikke.

Ikke desto mindre så prøver man i det ”gamle” system at holde markedets udvikling ude af pensionerne, og det er synd. Hvis pengene skal investeres så der ikke løbes en risiko for opsparerne så koster det selskaberne, og derfor skal de jo så have betaling, og så er vi lige langt.
Jeg har mødt mange mennesker gennem årene, og nogle af dem jeg møder siger ”jeg er ikke risikovillig” så jeg skal bare ligge ”sikkert”, et valg der kan betyde at deres opsparing over et langt arbejdsliv udhules så meget, at de måske kun har købekraft svarende til 50-75% af det beløb de lagde til side oprindeligt, og den risiko er næsten stensikker og det er ligeså stensikkert at de har overset dette.

Derfor er mit råd til de fleste der sparer op til deres pension: husk at risiko der styres er din ven, den ven der hjælper din pension med at vokse og vokse skal den. Pensionen skal vokse fordi, selvom priserne måske ikke stiger så meget nu, så stiger de altså igen på et tidspunkt og vi lever alle længere end vi forestiller os, to ting der koster på den lange bane.

Prøv lige at tænke tanken at du lever 2-5 år længere uden at du har andet end måske en lille folkepension, det er ikke nogen rar tanke vel?
Så drop ”garanti tyranniet”, det er et fatamorgana, der ikke tjener dine interesser omfavn i stedet risiko og brug den og din løbende opsparing til at forberede dine muligheder i dit otium. Hvis du stadig er i tvivl, så prøv at undersøge hvor mange kræfter der bruges til at analysere og overvåge de pensionsgarantier der er givet, og så tænk over om de penge alt dette koster i mennesker, og systemer er noget du kan ”spise”, når du skal på pension, velbekomme.
God jul og godt nytår.

Har du indbetalt nok…

Sørg for allerede nu, at tage stilling til om du vil/skal betale ekstra ind til din pension i år… Da indbetalingerne til pension enten giver fradrag eller ”du kan se bort fra dem i din indtægt” vil det påvirke, hvor meget du skal betale i skat. Det er derfor en god ide, at få overblik […]

Kender du dine omkostninger?

En ny rapport fra Morning Star puster liv i snakken omkring investeringsomkostningerne, i analysen fremgår det at vi i DK har høje indirekte omkostninger – også kaldet skjulte omkostninger. Det er de omkostninger, der bliver trukket inden afkastet bliver tilskrevet din konto, og derfor kan være svært at gennemskue. En artikel i Jyllandsposten fra den 2.11.2013 viser at obligationsinvesteringer i Danmark ligger med en omkostning på 0,81 % af værdien og for Aktiefondene på 1,45 % af værdien – hvilket er højere en det generelt er i Norden, som vi jo gerne sammenligner os med. 

Investeringsomk

Det er altså nogle meget væsentlige omkostninger, der her er tale om – har man fx 1 mio. sparet op, vil aktieforening tage 14.500 kr. i omkostninger og obligationsdelen ligger på 8.100 kr. om året.

Ser man dette i et perspektiv med pensionsbriller, bruger pensionsselskaberne også investeringsforeninger til at bygge opsparingsprodukterne af – og her ligger der derfor også investeringsomkostninger. Markedet her ligger dog generelt noget lavere, såfremt man ikke vælger en model, hvor man selv vælger sine investeringsforeninger. Her ser vi for aktiedelene, at omkostninger generelt ligger under 1 % og obligationsbaserede investering på under 0,50 %. Det vil altså give god mening, at bruge de etablerede pensionsselskaber til at forvalte sine investeringer, hvis man ser på omkostninger.

Rent fokus på omkostninger

Sidder man med sin pensionsopsparing, og ønsker man at fokusere på omkostninger, vil man kunne se på de såkaldte indexfonde, som flere pensionsselskabet udbyder. Dette er passivt forvaltede investeringer der følger forskellig aktieindeks, og de ligger i et leje omkring 0,2 % – til sammenligning vil den samme 1 mio. koste 2.000 kr. at have investeret.

Helt generelt mener jeg, at dette er en af de vigtigste økonomiske parametre i valget af pensionsleverandør – sammenholder du dette historiske afkast som pensionsselskabet har givet, vil du have et rigtig godt udgangspunkt for din beslutning – da disse 2 elementer påvirker resultater lagt mere end omkostninger til administration og forsikringspriser.

Dit pensionsselskab har siden 1. juli 2011 skulle vise et ÅOP og et ÅOK, årlige omkostninger i Procent og i Kroner, så her har du et godt udgangspunkt for se, hvad dine reelle omkostninger ligger, se mere på forsikring hos F&P

Top