Category : Nyheder

Omkostninger på pensionen

Her til aften var der et godt program på TV2 omkring omkostningerne på pensionerne. Der blev lagt fokus på de samlede omkostninger på pensionsordninger hvilket er godt emne at få vendt og frem i lyset. Men jeg synes det er unuanceret og for ensidigt fremlagt. Jeg har et par enkelte kommentarer til denne udsendelse for […]

Betal afgiften på kapitalpension i 2015

Så er fristen for at betale afgiften på kapitalpension rykket endnu et år, og det er nu muligt at benytte sig af fordelen frem til 2015. Det skulle ellers have været betalt i her i 2014, for at man kunne opnå skatterabatten på afgiften på 2,7 % så man kan slippe med 37,3% i stedet […]

Sundhedsforsikringerne stiger i antal

Sundhedsforsikringen er efterhånden ved at være et medarbejdergode, som man som medarbejder kan forvente. I dag har ca. 1,5 mio. danskere en sundhedsforsikring. I nyhedsbrevet fra Brancheforeningen Forsikring og Pension, kan man i dag læse at Sundhedsforsikringerne har vist deres værd og at virksomhederne samlet tjener penge på at have forsikringen, via besparelse på vikarer […]

Betal først afgift på kapitalpension i 2014

Den 27.6.2013 vedtog folketinget at forlænge skatterabatten til 2014. Skatterabatten er en besparelse på afgiften på kapitalpensionen fra normalt 40 % til nu 37,3 %, det giver den enkelte længere tid til at få det gjort.

Om afgiften bliver betalt i 2013 eller i 2014, har ingen betydning for det endelig resultat.

Billede1

Jeg har tidligere skrevet omkring fordelene ved at betale afgiften nu, frem for at vente til udløb – http://pensionsbloggen.dk/kapitalpension-skal-man-betale-afgiften-nu/ og disse forudsætninger har umiddelbart ikke ændret sig.

OBS.
Jeg vil dog lige tilføje, at hvis din kapitalpension består af “gamle penge”, altså en opsparing, hvor du har en høj ydelsesgaranti – skal du sikre dig, at du kan få denne høje garanti med over, samt at beløbet du vil kunne modtage for at gå fra det “det garanterede miljø” til et ikke garanteret miljø ikke ændre sig. For hvis dette beløb er en procentmæssig faktor, kan det være en MEGET dyr løsning.

Må man bruge andres penge?

De seneste dage er det kommet frem, at PFA har fået et påbud fra finanstilsynet, at de ikke må bruge eksisterende kunders penge til at give til nye kunder. Pengene bruges i forbindelse med at give en rabat til at få nye kunder ind i folden. PFA mener ikke, at de har gjort noget forkert, da de […]

Årligt pensionsoverblik

I netop disse dage modtager PensionsSelskabets kunder deres årlige opgørelser. Vi starter med at sende informationerne ud i uge 19, og forventer at alle har deres opgørelse senest i uge 24. I meddelelsen får du det samlet overblik over dine forsikringsdækninger, omkostninger, hvor meget der står på din opsparing mv. Stemmer dine forsikringsdækninger stadig overens […]

Opbrud med garantierne

Spirende afkast

Pensionsselskaberne er begyndt at rykke på sig i forhold til ”de gammeldags pensionsordninger”, hvor man er sikret en given ydelse den dag, man går på pension – hvilket i øvrigt ikke må forveksles med, at man er garanteret vis årlig rente.

Senest har vi set, at AP Pension henover sommeren giver deres kunder et valg og en anbefaling i forhold deres garanterede produkter. I grove træk ser vi, at de vil anbefale deres kunder at ”slippe” garantierne og i stedet får mulighed for at få et ”spirende” afkast. Dette har givet anledning til en del spørgsmål fra deres kunder og skabt en del debat på deres side, http://www.appension.dk/AP-Update/2013/Et-vigtigt-valg–for-vores-kunder

Debatten ser jeg, som et spørgsmål om usikkerhed og at man ikke helt kan gennemskue, hvad der sker med ens pensionsmidler, og hvordan man skal forholde sig til det.

Tendensen fortsætter
Meget af det vi ser hos AP Pension, er jeg sikker på også ligger i kortene hos de andre pensionsselskaber, og vi vil se lignende tiltag fremover. I flere selskaber ser vi muligheder, hvor kunderne får et beløb lagt oveni deres depot, hvis man som kunde er villig til afgive sin garanti.

Lavere garanti betyder færre hensættelser
Baggrunden for at mange pensionsselskaber ønsker at komme ud af garantierne, er at de ikke skal binde så mange penge til at sikre kundernes udbetalinger. Dette giver friere muligheder for investering og en mulig fremtidig konkurrence fordel, når stor del af valget af leverandør baseres på afkastet  – som historisk har været et sted, som AP Pension har slået meget på i det garanterede miljø. På grund af investeringsreglerne ser vi, at investeringsfordelingen har en meget stor overvægt af obligationer, og derved ikke de store udsving. Min erfaring er at købe en stort set obligationsbaseret investering via de traditionelle produkter – er en meget dyr måde at komme omkring det på.

Det gamle er dyrt…
Flere selskaber er kommet med nye alternativer til den traditionelle pensionsordning – hvilket jeg personligt vurderer som attraktive. Det er ofte et billigere setup, og derved kommer der til at gå mere opsparing. Hvis man fx ser på en anden ”sikker” investering som Lange Danske obligationer http://www.skandia.dk/funddetails?FundID=87 ser man en gennemsnitlig forrentning på 5,17 %, hvilket må siges at outpreforme de garanterede produkter med flere procent. Selv i forhold de højeste garantier på 4,5 %, vil dette ligge bedre. Altså kan det i flere tilfælde være en dyr løsning at ligge i de gamle produkter.

 

Aldersopsparing – er det en god forretning?

Regeringens nye tiltag som afløser kapitalpensionen – den såkaldte ”aldersopsparingen” , er nu det store omtale emne i pressen, og bl.a. Skandia og AP Pension har fravalgt at tilbyde denne opsparingsform.

Kan det betale sig?

Den nye opsparingsform giver ikke fradrag (eller bortseelsesret) for indbetalingerne, men giver dog stadig fordel ved den lave beskatning på afkastet i forhold til en opsparing uden for pensionsområdet – så her er der altså lidt at hente. Hvis man tidligere har sparet op via kapitalpension, har man fået fradrag for indbetalingerne – det gør man ikke, hvis man indbetaler til aldersopsparing, og man vil derfor få dette som en indtægt i forhold til en skat – og dermed en lavere udbetaling hver måned…

Men kan det betale sig? Svaret er ikke så simpelt, da man skal se på den samlede økonomi – har man fx en kassekredit, hvor man betaler renter på ca. 7 % af kreditten, vil det måske bedre kunne svare sig at nedbringe denne del og stadig indbetale til pension blot via Ratepension eller Livrente, hvor der stadig er mulighed for at se bort fra indbetalingerne i forhold til ens indtægt.

Min umiddelbare holdning er, at det er de færreste dette er en god forrentning for. For personer der betaler topskat, er det i hvert fald ikke. De bør vælge Rate eller livrente som deres opsparingsform.

Aldersopsparing Blog

På rate- og  livrenteopsparinger har man stadig fradrag fuldt for indbetalingerne, hvilket giver mulighed for at optimere sin opsparing skattemæssigt – da man forventeligt, må have en lavere ”indkomst” på, når man er gået på pension – og dermed en lavere trækprocent.

Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen i denne opsparingsform, og hvad danskerne vælger at gøre ved deres pensionsmidler.

De flestes økonomi er kompleks, og det er her en god ide at tage en dialog med din rådgiver om hvad der er det rigtige for dig…

Ønsker et godt og spændende nytår til alle

2012 er næsten slut, og vi ser frem mod et godt nyt år… Det forgangne år har budt på mange ændringer indenfor pensionsverdenen, men det er efterhånden blevet en standard at der hvert år skal ske reguleringer på området.

I år er det mest markante, der er sket nok, at kapitalpensionen har set sit endelige og at undersøgelser viser at ”ældrebyrden” ikke bliver en byrde alligevel, men at det ser ud til at alle jer, der sparer op til pension, rent faktisk også er med til at finansierer de offentlige udgifter.

Hvert år byder på nye ændringer både inden for opsparing og beskatning, men også hvordan man skal forholde sig til de offentlige ydelser så som førtidspension mv.

Behovet for at have en individuelt tilpasset pensionsordning er kun blevet større, og det er min forventning, at det nye år ligeledes vil bidrage til øget behov for rådgivning, så man selv er sikret og ikke mindst sin familie.

De såkaldte sundhedsforsikringer har også delt vandene mellem selskaberne, der er kommet mange varianter af sundhedsforsikringerne, og forskellene i dækningsindholdet svinger også meget fra den ene ordning til den anden. Ligeledes er medarbejdernes beskatning af værdien blevet et væsentligt konkurrenceparameter, da udbyderne lægger op til en beskatning der svinger mellem 30 % og 80 %. Det bliver spændende, at se hvordan dette udvikler sig i 2013.

Herfra er der kun tilbage, at Pensionsbloggen og PensionsSelskabet ønsker alle et godt nytår og ser frem til nye bekendtskaber i 2013…

Velkommen indenfor til min blog….!!

I dag er en stor dag for mig – jeg skriver mit første indlæg på min nye blog og kan samtidig glæde mig over, at jeg sammen med min forretningspartner Stig Wetterstrøm lancerer vores nye selskab.

 

 

Lige kort om mig selv, så ved I lidt mere om, hvem jeg er og hvad der er min baggrund. Jeg har arbejdet med Pension og Sundhed de seneste 13 år. Jeg har arbejdet med rådgivning, salg, markedsføring, kommunikation produktudvikling og meget mere. I ”PensionsSelskabet” rådgiver vi virksomheder og private indenfor Pension og Sundhed.

Privat er jeg gift, bor i Lyngby og har en søn på 2 år. Stig er gift, bor i Århus og har 2 børn på hhv. 7 og 10 år.

Min blog kommer ”lidt som navnet siger” til at handle om pension og sundhed. Jeg vil skrive om, hvad der rør sig på markedet og komme med gode råd i ny og næ. Jeg vil selvfølgelig prøve at gøre det nærværende og interessant, og håber meget at det lykkes.

 

Det første gode råd..

Ja, det er mit første indlæg, og jeg vil dermed også bidrage med mit første gode råd…

Sørg for allerede nu, at tage stilling til om du vil/skal betale ekstra ind til din pension i år… Da indbetalingerne til pension enten giver fradrag eller ”du kan se bort fra dem i din indtægt” vil det påvirke, hvor meget du skal betale i skat. Det er derfor en god ide, at få overblik over om du skal betale eller have penge tilbage i skat. Skal du betale penge tilbage, vil dette kunne udlignes via indbetaling til pension.

Pension via dit arbejde
Har du din pension via dit arbejde, vil det beløb, du ønsker at indbetale senest skulle være med i din decemberløn. Hvis du skal indbetale ekstra, skal du oftest kontakte den, der sidder med lønnen i jeres selskab.

Sparer op privat
Har du din pensionsordning privat, har du lidt bedre tid. Her skal du indbetale senest d. 27. december (via netbank) alternativt d. 28. december, men så skal du gå i banken eller på posthuset. Du kan få et girokort ved at kontakte dit pensionsselskab.

Det var alt for nu – ser allerede nu frem til at skrive mit næste indlæg.

 

Top