Hvad bliver ens pension til ?

 

De ser ens ud, men der er måske forskel...

De ser ens ud, men der er måske forskel…

Det fremgår af business.dk at finanstilsynet vil lave et værktøj, der gør det nemmere at sammenligne prognoseforholdene (hvor meget ens pension forventes at blive til) på tværs af selskaberne. Jeg ser personligt meget frem til at se dette resultat og især frem til, hvordan de vil løse forskellen mellem selskabets risikovurdering  forholdet omkring investeringsomkostninger og historisk performance.

Når man i dag laver prognoseforudsætninger, er der flere ting der spiller ind i forventningerne til udbetalingens størrelse, bl.a. hvad kan man forvente af afkast (som er den største faktor), hvilket beregningsgrundlag benytter man (hvor ofte forventes det at man bliver syg eller hvornår man forventes at dø). Særligt på Livrenterne ser vi forskelle i hvor længe man forventer at leve – da det er selskaberne der individuelt vurderer bl.a. levetid.

Valg af pensionsleverandør

Når du vælger pensionsleverandør, er min anbefaling i forhold til investering, at du ikke vægter prognoser højt i valget, men bruger dette vejledende til at se, om du kan forvente at have nok sparet op på pensionstidspunktet. Prognoser skal altså til behovsafdækning og ikke til valg af leverandør.

I forhold til valget at leverandør, ville jeg anbefale, at du ser på følgende faktorer:

  • Hvordan investerer selskabet, hvad er deres investeringsstrategi og investeringsmuligheder?
  • Hvordan har de klaret sig historisk? På den investeringsrisiko der passer til dig.
  • Hvad er selskabets administrations- og ikke mindst investeringsomkostninger?
  • Hvilke risikodækninger kan der knyttes til pensionsordningen, og ikke mindst hvis der er præmiefritagelse (sikkerhed for indbetaling ved længerevarende sygdom) prisen på denne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top