Mine penge, jeg bestemmer…

Hvad er en god pension? Er en god pensionsordning en 15% arbejdsgiver betalt pensionsordning? Eller ville det være bedre med kun 5%?

Det hurtige svar er selvfølgelig de 15%… Men kunne det være bedre at en lavere andel af de samlede lønomkostninger er øremærket til pension – for på den måde at have mere råderet over sin samlede lønsum?

Et skift under opsejling

Er der ved at komme et skift i opfattelsen, af hvad en god pension er? Jeg oplever i min hverdag, at flere og flere virksomheder efterspørger større fleksibilitet i deres pensionsløsninger til medarbejderne. De ønsker pensionsmodeller, hvor de er på linje med, hvad de ”normale 12/15%” pensionsløsninger” tilbyder i forhold til omkostninger, sikringsmuligheder ved død, kritisk sygdom og tabt erhvervsevne og sundhedsforsikring – men ikke nødvendigvis er bundet til at allokere fx 12% af lønsummen hertil.

De har et stort behov for at tiltrække medarbejdere, og en god pensionsordning er et super personalegode. Nu hvor vi er i den individuelle tidsalder, vil folk gerne påvirke deres egne forhold – herunder pensionen. Så hvad er en god pension?

I et mere og mere presset arbejdsmarked, hvor vi oplever at lønnen er stigende, er pensionen igen et medarbejdergode som for alvor er i spil. Arbejdsgiverne har som oftest et ”budget” til en samlet lønomkostning på xx antal kr. Og hvis en medarbejders fokus er på nettolønnen, kan det tilføre pensionsordningen yderligere værdi, hvis denne er fleksibel, og kan tilpasses den enkelte medarbejder.

Pensionen bliver jo ikke billigere…

Nej, det er helt rigtigt. Det er stadig det samme antal kroner der skal spares op. Men for nogen virker det måske lidt bagvendt, at man i de år, hvor man har høje udgifter til daginstitution, høje afdrag på boliglån osv. Skal indbetale den samme procentmæssige andel til pension, som i de år hvor der er mere rådighed i økonomien. Det er jo ofte også i starten af arbejdslivet, at lønnen er ”lavest”, da de fleste forventes at stige i løn over tid – at omkostningerne er højest. For denne gruppe kan det måske være attraktivt selv at kunne ”bestemme” mere over sin egen økonomi, og måske indbetale mindre til pension i disse år, for så efterfølgende at skrue højere op for indbetalingerne senere i livet. Skattefordelene på pensionsordningerne kommer nu jo for alvor først i spil, når man betaler topskat.

Samme scenarie gør sig også gældende på de forsikringer der ligger i pensionsordningen. Der ligger traditionelt nogle høje grunddækninger – her efterspørges også fleksibilitet. Hvorfor skal man have en høj dødsdækning, hvis man ikke fx bor alene og ikke har fået børn.

Risiko for at komme for sent i gang…

Det er klart, at der ved den fleksible model er risiko for, at medarbejderne kommer for sent i gang med at spare op til pension, hvorfor det stiller krav til den pensionsrådgiver, der hjælper med at sammensætte pensionsordningen, også skitserer en plan for hele opsparingsforløbet. Se mit tidligere indlæg ”hvornår skal starte min pension”.

Som jeg ser det, må svaret være at en god pension, er den der passer til den enkelte virksomhed eller medarbejder. Men at det tyder på at fleksibiliteten for større og større betydning. Det sætter selvfølgelig øgede krav til pensionsselskaberne, men det er jo også dem, der er til for kunderne og ikke omvendt J Jeg kan om ikke andet se at jeg laver flere og flere pensionsløsninger, hvor fleksibiliteten er i højsædet. En god pensionsordning er vel i bund og grund, den værdi den giver medarbejderen.

Rigtig god sommer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top