Pærer og bananer i PensionsBranchen

Ofte er pensionsbranchen blevet udskældt for at være ugennemsigtig, og at det kan være svært at sammenligne på tværs. Men jeg synes nu, at det går det rigtige vej, fx på den økonomiske del, her har vi heldigvis fået ÅOP og ÅOK, så der er en mulighed for at kunne sammenligne på de samlede omkostninger. Men andre steder er det nu stadig en hel frugtbod, der præger kommunikationen.

Bananer

Hvis man går en gang dybere ned end blot at se på omkostninger, så kommer vi til investerings delen – så bliver de fleste kunder nu præsenteret for de såkaldte Livscyklus Produkter*. Her oplever de fleste en rådgivning, hvor de bliver præsenteret for nogle forskellige valg af risikoprofiler – gerne en Høj, Mellem og Lav risiko i en eller anden form. Ofte når jeg holder rådgivningsmøder ønsker personen, at videreføre deres nuværende risikoniveau fx Mellem risiko, hvor til jeg spørger ind til, hvad det så er…???
Mit indtryk er at langt de fleste forventer at fx Mellem risiko, er mellem risiko, uanset hvilken pensionsudbyder man bruger. Og forventningen her, er ofte at mellem risiko er 50 % aktier og 50 % obligationer… Meeeen sådan er verden nu ikke helt skruet sammen!!!Livscyklus produkter

Her ses sammensætningen af selskabernes forskellige modeller, hvilket vidner om en meget forskellig tilgang til risiko. Det er udarbejdet ud fra selskabernes egne sider, og der kan muligvis være sket mindre tilpasninger siden denne opgørelse er lavet, men ikke noget af nævneværdig karakter mig bekendt.

Min første pointe ligger i, at personer der fx ikke er fyldt 40 år endnu, skal være meget obs på, om deres ”mellem risiko” nu ligger i 50 % eller 100 % aktier. Og om det så er det de rent faktisk ønsker? Dette mener jeg sætter krav til rådgiverens formidlingsevner, og kundens forståelse for investering og risiko – og som oftest vil det kræve et fysisk møde og at der er tid til at forklarer..

Min anden pointe, er at man som kunde skal være meget bevidst i forhold til de sammenligninger, man ser udbredt i pressen i forhold til afkast beskrivelser. Her sammenlignes på fx Mellem risiko på tværs af selskaber, selvom der i den ene ende, vil det være en sammensætning 100 % aktier og i den anden ende 50 % aktier. Disse to investeringssammensætninger vil alt andet lige give et meget forskelligt resultat.

 

  • Kunne man forestille sig en model, hvor der var udarbejdet nogle overordnede retningslinier i stil med ÅOK** og ÅOP*** – og ville dette i givet fald være en fordel for kunder og selskaber?

  • Kender du din investeringsrisko, eller har du behov for at få den genopfrisket? Så kan du på dit pensionsselskabs hjemmeside ofte logge ind og se din sammensætning, alternativt kan du kontakte din rådgiver, som kan hjælpe med lidt forklaringer i forhold til præcis din sammensætning.

 

______________________________________________________________________________

*Livscyklus produkter er karakteriseret ved at risikokoen automatisk falder i takt med at man bliver ældre.

**ÅOK = Årlige omkostning i Kroner

***ÅOP = Årlige omkostning i Pct.

2 Responses

  1. […] meget frem til at se dette resultat og især frem til, hvordan de vil løse forskellen mellem selskabets risikovurdering  forholdet omkring investeringsomkostninger og historisk […]

  2. […] Der er også andre flere nuancer, der bør tages i betragtning se mit tidligere indlæg http://pensionsbloggen.dk/paerer-og-bananer-i-pensionsbranchen/ […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top