Pensionsopsparing – kan det betale sig?

Jeg får oftere stillet spørgsmålet: Kan det overhovedet betale sig at spare op til pension, eller bliver det hele alligevel modregnet?

Jeg kan sagtens forstå at mange stiller spørgsmål ved dette, specielt med de artikler man ser i pressen, hvor fokus selvfølgelig er lagt på, at det ikke kan betale sig. Jeg synes dog denne debat mangler aspektet af, at en pensionsopsparing gerne løber i ca. 40 år med opsparing og 15-25 år med udbetaling. I denne periode når skattesystemet helt sikkert at ændre sig rigtig mange gange, og ingen af os ved om der om nogle år frem i tiden fx er et pensionstillæg fra det offentlige at modregne i? Hvad er din holdning, forventer du at folkepensionen og tilknyttede ydelser ser ud som de gør i dag – om 20 år?

Hvem kender fremtiden?
Det er min forventning, at der kommer til at ske noget på det her område, men hvad der kommer til at ske er ikke til at vide. Men præcis det faktum, mener jeg er et bærende argument for vigtigheden af at sikre sig en indtægt som pensionist, og at man så vidt muligt ikke skal være afhængig af det offentlige system. Der henvises ofte til at man i stedet skal spare op i fx sit hus, hvilket leder til et nyt emne http://pensionsbloggen.dk/er-huset-din-pension/ og hvad ville der ske hvis det pludselig var gevinsterne på hussalg der blev beskattet?

Helt generelt tror jeg det er fornuftigt at have en diversificeret tilgang til planlægningen af sin pension, og har man muligheden for at ”spare op” flere steder er det at foretrække.  Helt generelt skal man være opmærksom på at beskatningen af ens afkastet kun udgør 15,3 % mod hhv. 27% og 42%, hvis man investerer i aktier uden for sin pensionsordning. Hertil er ens pensionsmidler også kreditorbeskyttet, hvilket ens andre aktiver ofte ikke er.  Når man sparer op til pension, vil man få fradrag/bortseelseret for indbetalingen, og først betale skat den dag den bliver udbetalt. Her vil den for ratepension og livrente blive indkomstbeskattet, og det vil altså være regler på udbetalingstidspunktet der vil være aktuelle. De fleste pensioner har også indbygget en ”præmiefritagelse” som i grove træk sikrer, at man også får sparet op hvis man skulle blive syg. Dette vil fx ikke være tilfældet, hvis man i stedet laver øgede afdrag på sin gæld.

Så kan det betale sig?
Mit svar vil i de fleste være JA, men det kræver selvfølgelig, at man ser på den samlede økonomi og ens ønsker og forventninger til fremtiden. Samtidig synes jeg at det er mere nuanceret end som så, og skulle man vælge ”ikke at sparer op til pension” synes jeg det kræver grundige overvejelser. Håber man på at have en samlet hustandsindtægt på over ca. 350.000 kr. om året som pensionist er pensionstillægget alligevel forsvundet. Man kender ikke dagen i morgen, og jeg synes det væsentligste er, at man på pensionstidspunktet har muligheden for at vælge hvad man vil, og at det ikke er omgivelserne, der vælger for en.

Hvad bliver egentlig modregnet i folkepension eller pensionstillægget?

Her har jeg prøvet at sætte de overordnede linjer for modregning, men i konkrete eksempler vil det være en god ide at stemme af med sin egen rådgiver.

 

Modregning i grundbeløbet: Grundbeløbet bliver modregnet ved en arbejdsindtægt over 301.200 kr.   2014 har man en indtægt på over 531.600 kr. vil beløbet borfalde.
Modregning i pensionstillægget Arbejdsindtægt over 60.000 kr. årligt, pensionsordninger,  ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt,   ægtefælle/samlevers øvrige indtægt.
Pensionstilægget bortfalder Ved en indtægt på 304.800 kr. for reelt enlige, 244.600 kr. for   folkepensionister hvor ægtefælle/samlever arbejder og 355.800 kr. hvor begge   er pensionister bortfalder pensionstillægget.

 

SATSER 2014:

Folkepension: 70.896

Pensionstillæg gifte/samlevende: 35.592

Pensionstillæg enlige: 73.644

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top