Pensionssatser 2020

Hvert år reguleres de offentlige satser for pensionsområdet – her er de vigtigste satser i forhold til pension:

Indbetaling til Ratepension:
Maksimumfradrag for indbetaling på ratepensioner 57.200 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

Livrenter:
Private livrenter, opfyldningsfradrag 52.600 kr.
Ophørende livrenter 57.200kr.
Arbejdsgiver livrenter, ubegrænset indbetaling

Aldersopsparing:
Du kan i 2020 højst indbetale 5.300 kr.

Hvis der er 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du
(også efter opnået pensionsalder) indskyde 50.200 kr.
årligt  på din aldersopsparing, du må dog ikke have startet udbetaling fra
andre af dine pensioner.

Skatte satser:
Topskattegrænse er 531.000 kr. efter AMB, før AMB er det 577.173 kr. Svarende til 48.100 kr. pr. mdr. topskattegrænsen udgør 15%.

Ekstra pensionsfradrag (det skjulte fradrag)
Der er ekstra fradrag for indbetalinger op til 73.100 kr. i 2020.

15 år eller mindre til folkepension

År Sats Maks beløb
2020 32 % af indbetalinger op til 73.100 kr. 15.730 kr.

Mere end 15 år til folkepension

År Sats Maks beløb
2020 12 % af indbetalinger op til 73.100 kr. 8.772 kr.

Offentlige satser:

Ressourceforløbsydelse
Person, med forsørger pligt, pr. måned 15.355 kr.
Person, uden forsørger pligt, pr. måned 11.554 kr.
Førtidspension: Førtidspension, enlige 229.104 kr.
Førtidspension, gifte/samlevende 194.748 kr.
Folkepension: Grundbeløb 77.028 kr.
Pensionstillæg, gifte/samlevende og samgifte 42.912 kr.
Pensionstillæg, reelt enlige 85.464 kr.
Sygedagpenge ugemax. max. 22 uger 4.405 kr.
Sygedagpenge, maksimum årligt 229.060 kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top