Stik restskatten i lommen

Vidste du, at du kan styre din restskat via dine pensionsindbetalinger? Hvorfor ikke lægge beløbet ind på din pension i stedet for at betale dem i restskat? Det er måske den letteste måde at komme restskatten til livs…

De fleste synes jo nok, at det er mere interessant at se sin pension vokse, fremfor at skulle betale penge tilbage i skat. Hvis du indbetaler på din pensionsordning inden nytår, vil du få enten fradrag eller bortseelsesret* for hele indbetalingen i indeværende skatteår.

Hvem bliver ramt af restskat?
Helt generelt bliver man ramt af restskat, hvis man har haft en for lav trækprocent eller et for højt fradrag i løbet af året. Måske har du ikke har fået tilpasset fradragene til dine renteudgifter? Måske har du tjent mere end du havde forventet på forskudsopgørelsen? – og måske derfor hamret hovedet ind i topskatteloftet?

Der er flere elementer, der spiller ind på din skat – ved at sammenholde din reelle indtægt i 2015, med din forskudsopgørelse – kan du få en god indikation af, om der er noget der bør/kan justeres.

Sådan gør du
Har du din pension via dit arbejde, skal du give lønkontoret besked om beløbet. Hvis du har en privatpension vil du skulle kontakte dit pensionsselskab eller din bank og bede om indbetalingsoplysninger.

Jeg har ingen pensionsordning!
Hvis du ikke har en pensionsordning, er det selvfølgelig noget, du først skal have oprettet. Det er heldigvis meget simpelt, og kræver blot lidt rådgivning. Du vil sagtens kunne nå det inden årsskiftet!De formelle krav og regler, svinger lidt fra selskab til selskab – men søg information om dette hos din pensionsleverandør.

FAKTA:

  • Topskattegrænsen er i 2015 på 459.200 kr. (499.130 kr. før AM-bidrag).
  • Indbetaling til ratepension og ophørende livrentepension kan i 2015 ske op til 51.700 kr. (efter AM-bidrag)
  • På livsvarig livrentepension er der ingen begrænsninger for indbetaling via arbejdsgiver.
  • På privattegnet livsvarig livrentepension, kan du indbetale op til 47.600 kr. med fuldt fradrag i år.

*Forskellen på fradrag og bortseelsesret er blot et spørgsmål om, hvorvidt indbetalingen foretages privat eller via arbejdsgiver.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top