Tag : investering

Hvad bliver ens pension til ?

  Det fremgår af business.dk at finanstilsynet vil lave et værktøj, der gør det nemmere at sammenligne prognoseforholdene (hvor meget ens pension forventes at blive til) på tværs af selskaberne. Jeg ser personligt meget frem til at se dette resultat og især frem til, hvordan de vil løse forskellen mellem selskabets risikovurdering  forholdet omkring investeringsomkostninger og historisk […]

Pærer og bananer i PensionsBranchen

Ofte er pensionsbranchen blevet udskældt for at være ugennemsigtig, og at det kan være svært at sammenligne på tværs. Men jeg synes nu, at det går det rigtige vej, fx på den økonomiske del, her har vi heldigvis fået ÅOP og ÅOK, så der er en mulighed for at kunne sammenligne på de samlede omkostninger. […]

Kender du dine omkostninger?

En ny rapport fra Morning Star puster liv i snakken omkring investeringsomkostningerne, i analysen fremgår det at vi i DK har høje indirekte omkostninger – også kaldet skjulte omkostninger. Det er de omkostninger, der bliver trukket inden afkastet bliver tilskrevet din konto, og derfor kan være svært at gennemskue. En artikel i Jyllandsposten fra den 2.11.2013 viser at obligationsinvesteringer i Danmark ligger med en omkostning på 0,81 % af værdien og for Aktiefondene på 1,45 % af værdien – hvilket er højere en det generelt er i Norden, som vi jo gerne sammenligner os med. 

Investeringsomk

Det er altså nogle meget væsentlige omkostninger, der her er tale om – har man fx 1 mio. sparet op, vil aktieforening tage 14.500 kr. i omkostninger og obligationsdelen ligger på 8.100 kr. om året.

Ser man dette i et perspektiv med pensionsbriller, bruger pensionsselskaberne også investeringsforeninger til at bygge opsparingsprodukterne af – og her ligger der derfor også investeringsomkostninger. Markedet her ligger dog generelt noget lavere, såfremt man ikke vælger en model, hvor man selv vælger sine investeringsforeninger. Her ser vi for aktiedelene, at omkostninger generelt ligger under 1 % og obligationsbaserede investering på under 0,50 %. Det vil altså give god mening, at bruge de etablerede pensionsselskaber til at forvalte sine investeringer, hvis man ser på omkostninger.

Rent fokus på omkostninger

Sidder man med sin pensionsopsparing, og ønsker man at fokusere på omkostninger, vil man kunne se på de såkaldte indexfonde, som flere pensionsselskabet udbyder. Dette er passivt forvaltede investeringer der følger forskellig aktieindeks, og de ligger i et leje omkring 0,2 % – til sammenligning vil den samme 1 mio. koste 2.000 kr. at have investeret.

Helt generelt mener jeg, at dette er en af de vigtigste økonomiske parametre i valget af pensionsleverandør – sammenholder du dette historiske afkast som pensionsselskabet har givet, vil du have et rigtig godt udgangspunkt for din beslutning – da disse 2 elementer påvirker resultater lagt mere end omkostninger til administration og forsikringspriser.

Dit pensionsselskab har siden 1. juli 2011 skulle vise et ÅOP og et ÅOK, årlige omkostninger i Procent og i Kroner, så her har du et godt udgangspunkt for se, hvad dine reelle omkostninger ligger, se mere på forsikring hos F&P

Opbrud med garantierne

Spirende afkast

Pensionsselskaberne er begyndt at rykke på sig i forhold til ”de gammeldags pensionsordninger”, hvor man er sikret en given ydelse den dag, man går på pension – hvilket i øvrigt ikke må forveksles med, at man er garanteret vis årlig rente.

Senest har vi set, at AP Pension henover sommeren giver deres kunder et valg og en anbefaling i forhold deres garanterede produkter. I grove træk ser vi, at de vil anbefale deres kunder at ”slippe” garantierne og i stedet får mulighed for at få et ”spirende” afkast. Dette har givet anledning til en del spørgsmål fra deres kunder og skabt en del debat på deres side, http://www.appension.dk/AP-Update/2013/Et-vigtigt-valg–for-vores-kunder

Debatten ser jeg, som et spørgsmål om usikkerhed og at man ikke helt kan gennemskue, hvad der sker med ens pensionsmidler, og hvordan man skal forholde sig til det.

Tendensen fortsætter
Meget af det vi ser hos AP Pension, er jeg sikker på også ligger i kortene hos de andre pensionsselskaber, og vi vil se lignende tiltag fremover. I flere selskaber ser vi muligheder, hvor kunderne får et beløb lagt oveni deres depot, hvis man som kunde er villig til afgive sin garanti.

Lavere garanti betyder færre hensættelser
Baggrunden for at mange pensionsselskaber ønsker at komme ud af garantierne, er at de ikke skal binde så mange penge til at sikre kundernes udbetalinger. Dette giver friere muligheder for investering og en mulig fremtidig konkurrence fordel, når stor del af valget af leverandør baseres på afkastet  – som historisk har været et sted, som AP Pension har slået meget på i det garanterede miljø. På grund af investeringsreglerne ser vi, at investeringsfordelingen har en meget stor overvægt af obligationer, og derved ikke de store udsving. Min erfaring er at købe en stort set obligationsbaseret investering via de traditionelle produkter – er en meget dyr måde at komme omkring det på.

Det gamle er dyrt…
Flere selskaber er kommet med nye alternativer til den traditionelle pensionsordning – hvilket jeg personligt vurderer som attraktive. Det er ofte et billigere setup, og derved kommer der til at gå mere opsparing. Hvis man fx ser på en anden ”sikker” investering som Lange Danske obligationer http://www.skandia.dk/funddetails?FundID=87 ser man en gennemsnitlig forrentning på 5,17 %, hvilket må siges at outpreforme de garanterede produkter med flere procent. Selv i forhold de højeste garantier på 4,5 %, vil dette ligge bedre. Altså kan det i flere tilfælde være en dyr løsning at ligge i de gamle produkter.

 

Top