Tag : Kapitalpension

Betal afgiften på kapitalpension i 2015

Så er fristen for at betale afgiften på kapitalpension rykket endnu et år, og det er nu muligt at benytte sig af fordelen frem til 2015. Det skulle ellers have været betalt i her i 2014, for at man kunne opnå skatterabatten på afgiften på 2,7 % så man kan slippe med 37,3% i stedet […]

Livrenten – det nye sort?

Efter at der ikke længere er fradrag for indbetalingen til kapitalpension, og at der er blevet indført et maksimum på indbetalingen til ratepension, er der kommet mange varianter af Livrenteproduktet op at vende for de, der indbetaler mere end 50.000 kr. om året til pension. Og hele holdningen til livrenterne er også ændret i mediebilledet – det er blevet det helt rigtige, at sætte sine ekstra pensionsmidler i. Hvad er så det rigtige at gøre – og er livrenterne så attraktive?

Der er sket rigtig meget med Livrenterne , og ja det må siges at ”Livrenterne er det nye sort” indenfor de kommercielle selskaber – de kan i hvert fald være svære at komme uden om, hvis man indbetaler mere end 50.000 kr. om året og vil have fradragsret. Hos de kommercielle selskaber har livrenten i dag næsten samme sikkerhed indbygget som ratepensionen – man kan altså være sikker på, at opsparingen udbetales fuldt ud hvis man dør inden man går på pension, og der er en sikkerhed for at man minimum får et antal års udbetaling af en given størrelse efter at man går på pension. Dette er nu dagens standard hos de kommerciele selskaber. Men kunden kan dog godt aktivt fravælge sikkerheden, hvis man ”gambler” og ønsker en ekstra stor udbetaling som pensionist – hele livet. Ændringerne hos de traditionelle pensionskasser er dog ikke helt til få øje på – så om livrenterne er gode eller dårlige afhænger meget af, hvilken pensionsleverandør du har…

”Selskaberne har mange forskellige måder at skrue sikkerheden ind i produkterne på – så det er vigtigt, at du finder den rigtige løsning for dig sammen med din rådgiver. Nogle gange kan det fx. svare sig at droppe sikkerheden, og i stedet øge ens dødsdækning i stedet – det afhænger bl.a. af hvad garantien og dødsdækningen koster og det er ikke altid gennemsigtigt for kunden.”

Livrenten er for tiden det rigtige

Hvis man i dag skal have en pensionsløsning, der giver en ”fornuftig” udbetaling, er man i langt de fleste tilfælde tvunget til både at have en ratepension og livrente – da en max-indbetaling til ratepension på 50.000 kr. årligt, oftest ikke vil være nok – hvis man da ikke har en betydelig opsparing et andet sted.

Med livrenten er der fuldt fradrag /bortseelsesret for indbetalingen. Det er svært/umuligt at forudse hvordan skattesystemet, folkepension mv. ser ud fremover, da der her sker rigtig mange ændringer hele tiden, så idag er min anbefaling at man sikrer sit fradrag/bortseelsesret nu, og tager en mere præcis planlægning af sin samlede økonomi, når man nærmer sig sin senior tilværelse.

Livrente det nye sort

Alt dette skal du dog først tage stilling til, når du skal på pension og hvem ved – måske er skatte- og udbetalingsreglerne ændret til den tid. Men eet er sikkert – søg vejledning hos din pensiosrådgiver, hvis du er i tvivl og det forbliver altid god latin at spare op til sine gamle dage. Specielt nu hvor vi bliver lever længere og stiller større og større krav til livet som senior.

 

Aldersopsparing – er det en god forretning?

Regeringens nye tiltag som afløser kapitalpensionen – den såkaldte ”aldersopsparingen” , er nu det store omtale emne i pressen, og bl.a. Skandia og AP Pension har fravalgt at tilbyde denne opsparingsform.

Kan det betale sig?

Den nye opsparingsform giver ikke fradrag (eller bortseelsesret) for indbetalingerne, men giver dog stadig fordel ved den lave beskatning på afkastet i forhold til en opsparing uden for pensionsområdet – så her er der altså lidt at hente. Hvis man tidligere har sparet op via kapitalpension, har man fået fradrag for indbetalingerne – det gør man ikke, hvis man indbetaler til aldersopsparing, og man vil derfor få dette som en indtægt i forhold til en skat – og dermed en lavere udbetaling hver måned…

Men kan det betale sig? Svaret er ikke så simpelt, da man skal se på den samlede økonomi – har man fx en kassekredit, hvor man betaler renter på ca. 7 % af kreditten, vil det måske bedre kunne svare sig at nedbringe denne del og stadig indbetale til pension blot via Ratepension eller Livrente, hvor der stadig er mulighed for at se bort fra indbetalingerne i forhold til ens indtægt.

Min umiddelbare holdning er, at det er de færreste dette er en god forrentning for. For personer der betaler topskat, er det i hvert fald ikke. De bør vælge Rate eller livrente som deres opsparingsform.

Aldersopsparing Blog

På rate- og  livrenteopsparinger har man stadig fradrag fuldt for indbetalingerne, hvilket giver mulighed for at optimere sin opsparing skattemæssigt – da man forventeligt, må have en lavere ”indkomst” på, når man er gået på pension – og dermed en lavere trækprocent.

Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen i denne opsparingsform, og hvad danskerne vælger at gøre ved deres pensionsmidler.

De flestes økonomi er kompleks, og det er her en god ide at tage en dialog med din rådgiver om hvad der er det rigtige for dig…

Ønsker et godt og spændende nytår til alle

2012 er næsten slut, og vi ser frem mod et godt nyt år… Det forgangne år har budt på mange ændringer indenfor pensionsverdenen, men det er efterhånden blevet en standard at der hvert år skal ske reguleringer på området.

I år er det mest markante, der er sket nok, at kapitalpensionen har set sit endelige og at undersøgelser viser at ”ældrebyrden” ikke bliver en byrde alligevel, men at det ser ud til at alle jer, der sparer op til pension, rent faktisk også er med til at finansierer de offentlige udgifter.

Hvert år byder på nye ændringer både inden for opsparing og beskatning, men også hvordan man skal forholde sig til de offentlige ydelser så som førtidspension mv.

Behovet for at have en individuelt tilpasset pensionsordning er kun blevet større, og det er min forventning, at det nye år ligeledes vil bidrage til øget behov for rådgivning, så man selv er sikret og ikke mindst sin familie.

De såkaldte sundhedsforsikringer har også delt vandene mellem selskaberne, der er kommet mange varianter af sundhedsforsikringerne, og forskellene i dækningsindholdet svinger også meget fra den ene ordning til den anden. Ligeledes er medarbejdernes beskatning af værdien blevet et væsentligt konkurrenceparameter, da udbyderne lægger op til en beskatning der svinger mellem 30 % og 80 %. Det bliver spændende, at se hvordan dette udvikler sig i 2013.

Herfra er der kun tilbage, at Pensionsbloggen og PensionsSelskabet ønsker alle et godt nytår og ser frem til nye bekendtskaber i 2013…

Tjek din forskudsopgørelse

–       Så du ikke betaler for meget i skat…

Der kommer til at ske en del ændringer i forbindelse med, at man fra årsskiftet ikke længere kan indbetale til kapitalpension. Hvis du i dag indbetaler til kapitalpension, så vil SKAT automatisk forvente, at du indbetaler til den nye ”alderspension”, hvor der ikke er fradragsret. Mange pensionsselskaber forventer det modsatte, nemlig at du fremover vil indbetale til Ratepension eller Livrente, hvor der fortsat er fradragsret..

Dette kan betyde, at du vil komme til at betale SKAT, af beløb du ikke skal… Din skat vil selvfølgelig blive reguleret året efter, når din selvangivelse er lavet – men hvorfor ikke bruge beløbet aktivt, til nedbringelse af gæld eller noget helt tredje. Det er alt andet lige en bedre forretning.

Det er her du skal tjekke… RUBRIK 19 ”Gruppelivsforsikring, aldersforsikring, legater og bestemte personalegoder”

SKAT kan have hævet beløbet her med op til 27.600 kr. svarende til 2.300 kr. pr. måned, som du kan komme til at betale skal af, hvis det ikke bliver justeret.

 

Et lille tip

Tjek at beløbet stemmer overens med det forventede, og et lille tip kan være at holde det op mod sidste års forskudsopgørelse – hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i dine indkomst forhold.

Kapitalpension – skal man betale afgiften nu?

Mange overvejer lige nu, om de skal betale afgiften på deres kapitalpension. I forbindelse med skattereformen har man fået mulighed for at afgiftsberigtige (betale afgiften) på sin kapitalpension i løbet af 2013, og få en ”rabat” på afgiften. Man vil slippe med at skulle betale 37,3 % mod de normale 40 %.

Kan det betale sig? Og det hurtige svar er Ja, det vil det for langt de fleste af os…

Men svaret afhænger bl.a. af, hvor lang tid der er til man skal have den udbetalt, hvor stor ens depot er, vil det være gratis at få betalt afgiften og hvilken rente man forventer at få af sin investering.

Dog handler det om at få udbetalt kapitalpensionen så sent som muligt, altså så tæt på udløb af aftalen som muligt ved udgangen af 2013. Generelt betyder det, at jo længere tid der er til at du skal på pension og jo højere rente, du forventer – des bedre er det at vente med at betale afgiften.

Da der er flere faktorer i spil, er det er en god ide, at tale med sin pensionsrådgiver om, hvad der er det rigtige for dig. Mange pensionsselskaber vil kontakte deres kunder med anbefalinger enten i år eller i løbet af 2013.

Top