Tag : ratepension

Større pension – skal du betale ekstra til din pension i 2017?

29. december er sidste chance for at indbetale ekstra til din pension i 2017, hvis du vil spare penge i skat. Særligt hvis din indkomst ender på mere end 521.304 kr. (479.600 kr. efter 8% AMB) er der store skattefordele forbundet med en ekstra indbetaling. Pensionsindbetalinger kan du trække fuldt fra i skat, uanset om […]

Pensionsopsparing – kan det betale sig?

Jeg får oftere stillet spørgsmålet: Kan det overhovedet betale sig at spare op til pension, eller bliver det hele alligevel modregnet? Jeg kan sagtens forstå at mange stiller spørgsmål ved dette, specielt med de artikler man ser i pressen, hvor fokus selvfølgelig er lagt på, at det ikke kan betale sig. Jeg synes dog denne […]

Livrenten – det nye sort?

Efter at der ikke længere er fradrag for indbetalingen til kapitalpension, og at der er blevet indført et maksimum på indbetalingen til ratepension, er der kommet mange varianter af Livrenteproduktet op at vende for de, der indbetaler mere end 50.000 kr. om året til pension. Og hele holdningen til livrenterne er også ændret i mediebilledet – det er blevet det helt rigtige, at sætte sine ekstra pensionsmidler i. Hvad er så det rigtige at gøre – og er livrenterne så attraktive?

Der er sket rigtig meget med Livrenterne , og ja det må siges at ”Livrenterne er det nye sort” indenfor de kommercielle selskaber – de kan i hvert fald være svære at komme uden om, hvis man indbetaler mere end 50.000 kr. om året og vil have fradragsret. Hos de kommercielle selskaber har livrenten i dag næsten samme sikkerhed indbygget som ratepensionen – man kan altså være sikker på, at opsparingen udbetales fuldt ud hvis man dør inden man går på pension, og der er en sikkerhed for at man minimum får et antal års udbetaling af en given størrelse efter at man går på pension. Dette er nu dagens standard hos de kommerciele selskaber. Men kunden kan dog godt aktivt fravælge sikkerheden, hvis man ”gambler” og ønsker en ekstra stor udbetaling som pensionist – hele livet. Ændringerne hos de traditionelle pensionskasser er dog ikke helt til få øje på – så om livrenterne er gode eller dårlige afhænger meget af, hvilken pensionsleverandør du har…

”Selskaberne har mange forskellige måder at skrue sikkerheden ind i produkterne på – så det er vigtigt, at du finder den rigtige løsning for dig sammen med din rådgiver. Nogle gange kan det fx. svare sig at droppe sikkerheden, og i stedet øge ens dødsdækning i stedet – det afhænger bl.a. af hvad garantien og dødsdækningen koster og det er ikke altid gennemsigtigt for kunden.”

Livrenten er for tiden det rigtige

Hvis man i dag skal have en pensionsløsning, der giver en ”fornuftig” udbetaling, er man i langt de fleste tilfælde tvunget til både at have en ratepension og livrente – da en max-indbetaling til ratepension på 50.000 kr. årligt, oftest ikke vil være nok – hvis man da ikke har en betydelig opsparing et andet sted.

Med livrenten er der fuldt fradrag /bortseelsesret for indbetalingen. Det er svært/umuligt at forudse hvordan skattesystemet, folkepension mv. ser ud fremover, da der her sker rigtig mange ændringer hele tiden, så idag er min anbefaling at man sikrer sit fradrag/bortseelsesret nu, og tager en mere præcis planlægning af sin samlede økonomi, når man nærmer sig sin senior tilværelse.

Livrente det nye sort

Alt dette skal du dog først tage stilling til, når du skal på pension og hvem ved – måske er skatte- og udbetalingsreglerne ændret til den tid. Men eet er sikkert – søg vejledning hos din pensiosrådgiver, hvis du er i tvivl og det forbliver altid god latin at spare op til sine gamle dage. Specielt nu hvor vi bliver lever længere og stiller større og større krav til livet som senior.

 

Aldersopsparing – er det en god forretning?

Regeringens nye tiltag som afløser kapitalpensionen – den såkaldte ”aldersopsparingen” , er nu det store omtale emne i pressen, og bl.a. Skandia og AP Pension har fravalgt at tilbyde denne opsparingsform.

Kan det betale sig?

Den nye opsparingsform giver ikke fradrag (eller bortseelsesret) for indbetalingerne, men giver dog stadig fordel ved den lave beskatning på afkastet i forhold til en opsparing uden for pensionsområdet – så her er der altså lidt at hente. Hvis man tidligere har sparet op via kapitalpension, har man fået fradrag for indbetalingerne – det gør man ikke, hvis man indbetaler til aldersopsparing, og man vil derfor få dette som en indtægt i forhold til en skat – og dermed en lavere udbetaling hver måned…

Men kan det betale sig? Svaret er ikke så simpelt, da man skal se på den samlede økonomi – har man fx en kassekredit, hvor man betaler renter på ca. 7 % af kreditten, vil det måske bedre kunne svare sig at nedbringe denne del og stadig indbetale til pension blot via Ratepension eller Livrente, hvor der stadig er mulighed for at se bort fra indbetalingerne i forhold til ens indtægt.

Min umiddelbare holdning er, at det er de færreste dette er en god forrentning for. For personer der betaler topskat, er det i hvert fald ikke. De bør vælge Rate eller livrente som deres opsparingsform.

Aldersopsparing Blog

På rate- og  livrenteopsparinger har man stadig fradrag fuldt for indbetalingerne, hvilket giver mulighed for at optimere sin opsparing skattemæssigt – da man forventeligt, må have en lavere ”indkomst” på, når man er gået på pension – og dermed en lavere trækprocent.

Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen i denne opsparingsform, og hvad danskerne vælger at gøre ved deres pensionsmidler.

De flestes økonomi er kompleks, og det er her en god ide at tage en dialog med din rådgiver om hvad der er det rigtige for dig…

Top