Tag : skat

Større pension – skal du betale ekstra til din pension i 2017?

29. december er sidste chance for at indbetale ekstra til din pension i 2017, hvis du vil spare penge i skat. Særligt hvis din indkomst ender på mere end 521.304 kr. (479.600 kr. efter 8% AMB) er der store skattefordele forbundet med en ekstra indbetaling. Pensionsindbetalinger kan du trække fuldt fra i skat, uanset om […]

Årsopgørelse og din pension

Mange oplever i disse dage at tjekke deres årsopgørelser fra skat. Enten er du en af de heldige der skal have penge tilbage, ellers skal du måske betale en restskat. Når man ser på pensionsdelen af årsopgørelsen kan en efterskat skyldes for meget indbetalt til ratepension, da man maks. måtte indbetale 51.700 kr. til ratepension […]

Aldersopsparing – er det en god forretning?

Regeringens nye tiltag som afløser kapitalpensionen – den såkaldte ”aldersopsparingen” , er nu det store omtale emne i pressen, og bl.a. Skandia og AP Pension har fravalgt at tilbyde denne opsparingsform.

Kan det betale sig?

Den nye opsparingsform giver ikke fradrag (eller bortseelsesret) for indbetalingerne, men giver dog stadig fordel ved den lave beskatning på afkastet i forhold til en opsparing uden for pensionsområdet – så her er der altså lidt at hente. Hvis man tidligere har sparet op via kapitalpension, har man fået fradrag for indbetalingerne – det gør man ikke, hvis man indbetaler til aldersopsparing, og man vil derfor få dette som en indtægt i forhold til en skat – og dermed en lavere udbetaling hver måned…

Men kan det betale sig? Svaret er ikke så simpelt, da man skal se på den samlede økonomi – har man fx en kassekredit, hvor man betaler renter på ca. 7 % af kreditten, vil det måske bedre kunne svare sig at nedbringe denne del og stadig indbetale til pension blot via Ratepension eller Livrente, hvor der stadig er mulighed for at se bort fra indbetalingerne i forhold til ens indtægt.

Min umiddelbare holdning er, at det er de færreste dette er en god forrentning for. For personer der betaler topskat, er det i hvert fald ikke. De bør vælge Rate eller livrente som deres opsparingsform.

Aldersopsparing Blog

På rate- og  livrenteopsparinger har man stadig fradrag fuldt for indbetalingerne, hvilket giver mulighed for at optimere sin opsparing skattemæssigt – da man forventeligt, må have en lavere ”indkomst” på, når man er gået på pension – og dermed en lavere trækprocent.

Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen i denne opsparingsform, og hvad danskerne vælger at gøre ved deres pensionsmidler.

De flestes økonomi er kompleks, og det er her en god ide at tage en dialog med din rådgiver om hvad der er det rigtige for dig…

Spar skattekroner på Sundhedsforsikringen

Efter regeringen besluttede at medarbejderne skal betale skat af værdien af den sundhedsforsikring som virksomheden betaler, er der i selskaberne blevet arbejdet på at finde forskellige løsninger. I de enkelte løsningsmodeller kan der være meget stor forskel på, hvor meget den enkelte medarbejder bliver beskattet.

Beskatning på mere en 50 %
Bliver du beskattet med 50 % eller mere af værdien af den sundhedsforsikring din arbejdsgiver betaler for dig – kan det være en rigtig god ide at virksomheden får undersøgt alternative muligheder.

Hvor meget kan jeg spare?
Det er lidt svært at svare præcist på, men hvis din sundhedsforsikring fx koster virksomheden 2.000 kr. om året, vil en beskatning på 70 % kontra en beskatning på 40 % betyde, at du i den ene model skal betale skat af 1.400 kr. og i den anden model skal du betale skat af 800 kr. Dette svarer til en forskel på 250 – 350 kr. efter skat afhængig af, hvor meget du betaler i skat.

Priserne på sundhedsforsikringerne svinger også meget, og her vil en forskel i prisen selvfølgelig også påvirke udfaldet om den endelige besparelse.

Tjek din forskudsopgørelse

–       Så du ikke betaler for meget i skat…

Der kommer til at ske en del ændringer i forbindelse med, at man fra årsskiftet ikke længere kan indbetale til kapitalpension. Hvis du i dag indbetaler til kapitalpension, så vil SKAT automatisk forvente, at du indbetaler til den nye ”alderspension”, hvor der ikke er fradragsret. Mange pensionsselskaber forventer det modsatte, nemlig at du fremover vil indbetale til Ratepension eller Livrente, hvor der fortsat er fradragsret..

Dette kan betyde, at du vil komme til at betale SKAT, af beløb du ikke skal… Din skat vil selvfølgelig blive reguleret året efter, når din selvangivelse er lavet – men hvorfor ikke bruge beløbet aktivt, til nedbringelse af gæld eller noget helt tredje. Det er alt andet lige en bedre forretning.

Det er her du skal tjekke… RUBRIK 19 ”Gruppelivsforsikring, aldersforsikring, legater og bestemte personalegoder”

SKAT kan have hævet beløbet her med op til 27.600 kr. svarende til 2.300 kr. pr. måned, som du kan komme til at betale skal af, hvis det ikke bliver justeret.

 

Et lille tip

Tjek at beløbet stemmer overens med det forventede, og et lille tip kan være at holde det op mod sidste års forskudsopgørelse – hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i dine indkomst forhold.

Top